Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Václav Kaplický- Kladivo na čarodejnice

Václav Kaplický- Kladivo na čarodejnice


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Jedná se o rozbor díla Kladivo na čarodějnice podle nových osnov k maturitě r. 2015. Popisuje nejen rozbor díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Literární směr
4.
Doba vzniku díla
5.
Téma
6.
Kdy a kde se dílo odehrává
7.
Kompozice díla
8.
Vypravěč/lyrický subjekt
9.
Charakteristika postav
10.
Vyprávěcí způsoby
11.
Typy promluv
12.
Veršovaná výstavba
13.
Jazykové prostředky
14.
Literárně historický kontext
15.
Život autora
16.
Další tvorba autora
17.
Další autoři dané doby
18.
Inspirace literárním dílem
19.
Jak dané dílo inspirovalo další vývoj literatury

Úryvek

"Autor: VÁCLAV KAPLICKÝ
Název: KLADIVO NA ČARODĚJNICE

 Literární druh
Epika
Próza

 Literární žánr
Historický román je prozaické dílo. Děj se odehrává v nějakém historickém období, které je většinou bouřlivější nebo nějakým způsobem zajímavé. Pro nastínění atmosféry doby mohou být některé pasáže napsány archaičtějším jazykem, ale většina textu je psána obvyklým čtivým způsobem.

 Literární směr
Česká literatura od roku 1945
Celý svět se znovu utváří, velký vliv mají komunistické ideje. Většina spisovatelů se hlásí k levici a ke komunismu. KSČ obsadila klíčová místa ministerstva. Až do roku 1948 je zachována svoboda slova. Po roce 1948 se moci v zemi ujímají komunisté úplně. Jedním z prvních zákonů je Zákon o táborech nucené práce.

Literatura po roce 1948 se dělí na:
1. literaturu oficiální-(povolenou) zahrnovala vedle zprofanovaných autorů také vynikající autory, které minuly zákazy, nebo mohli svá díla vydávat po nějakém ústupku režimu.
2. Literatura samizdatová-počátek je spojen se jménem Ludvíka Vaculíka, který po r. 1972 se svými přáteli začal na stroji přepisovat a vázat díla odmítnutá v oficiálních nakladatelstvích, působí na území Československa, díla se pak tajně rozesílala a předčítala.
3. Literatura exilová-knihy domácích spisovatelů vydané v zahraničí, protože nebyla jiná možnost. Samizdatová i exilová literatura byla režimem zakázána.


 Doba vzniku díla
2. polovina 20. století (rok 1963)

 Téma (obsah díla)
Děj knihy se odehrává ve 2. polovině 17. století v oblasti kolem Mohelnice.
Žebračka Maryna Schuchová šla na velikonoční pondělí do kostela. Měla porodní bábě Dorotě Groerové přinést svatou hostii. Ta jí chtěla dát své krávě, aby měla více mléka. To jí poradila stará Davidka. Jenže žebračku při činu chytili. Hraběnka z Galle se o události dověděla a začala jednat.
Byl povolán bývalý inkviziční soudce, pan Boblig z Edelstadtu. Začalo vyšetřování, zda všechny tři obviněné jsou čarodějnice. Byly vyslýchány ony i svědkové. Pokud se nepřiznaly, hrozila jim tortura, mučení (ta měla tři části: palečnice, španělské boty a vytažení na žebřík)."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek medvídka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c732d4492ca.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
19__Kaplicky_Kladivo_na_carodejnice.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse