Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý

Václav Kliment Klicpera: Rohovín ČtverrohýKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Rohovín Čtverrohý, jehož autorem je Václav Kliment Klicpera.

Obsah

1.
Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý

Úryvek

"Rohovín Čtverrohý
Klicpera Václav Kliment
Novodobé divadelnictví na počátku 19.století mohlo navázat na starší tradice. Od 18. století v Praze působilo Divadlo v Kotcích, inspirované vídeňským měšťanským a lidovým divadelnictvím. Vzhledem ke komunikativní bezprostřednosti, kterou divadlo poskytovalo, se k němu uchýlila celá řada mladých vzdělanců, snažících se programově tvořit českou kulturu. A právě při rozvíjení původního dramatu nade všechny nejvíce vynikl Václav Kliment Klicpera.
Své nejlepší a nejúspěšnější hry psal v období desátých a dvacátých let 19.století a do této doby také spadá lidová komedie Rohovín Čtverrohý. Zápletka a vlastně celý průběh hry je velmi jednoduchý. Mladí studenti se dohodnou a nastrojí léčku na nadutého a lakomého Rohovína Čtverrohého. Vsadí se s ním, že ho kvůli jeho jménu nepustí přes městskou bránu. Rohovín se jim samozřejmě vysměje, neboť bránou chodí každý den. Další den pak, dříve než se k bráně dostaví pravý Rohovín, mladíci postupně procházejí bránou a uvádějí tato jména: Rohovín Jednorohý, Rohovín Dvourohý a Rohovín Třírohý, čímž rozčílí hlídače brány, který to považuje za nejapný žert. Proto, když přichází pravý Rohovín už nevydrží, rozčílí se a milého Rohovína nepustí.
I v této komedii pracuje Klicpera s prvky mluvené češtiny, aby hru co nejvíce přiblížil svým divákům. Zcela v duchu osvícenského klasicismu se zaměřuje k stálým ctnostem a vadám lidské povahy. Všemi svými hrami, a Rohovína Čtverrohého nevyjímaje, chtěl vymycovat přetvářku, kariérismus a povýšenectví.
I zde využil v té době tolik oblíbeného principu „kuklení“ (i když v poněkud menším rozsahu), kdy se jedna postava vydává za někoho kým není, anebo je za někoho jiného považována (mladíci předstírají, že jsou vážení Rohovíni). Odhalení přetvářky a pyšné pózy pravého Rohovína se tak děje zvesela, aby se lidový divák ve smíchu učil vidět skutečnou podstatu lidí a situací.
Rohovín Čtverrohý spolu s další skupinou her (Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast, Ptáčník) navazuje především na frašku, zatímco některé další hry, oplývající zázračnými a pohádkovými prvky, navazují na hry rytířské, velmi oblíbené ke konci 18.století. Mladí autoři se vraceli ke starší tematice především z toho důvodu, že existující české divadelní publikum přálo více repertoáru tradičnímu a oblíbenému než nějakým novotám. Nestačilo také zaplnit ani zaplatit stálou českou scénu, proto za těchto okolností byli divadelníci nuceni neustále improvizovat a trpět nouzi. Výsledky jejich snažení se tak leckdy jevily neúměrné jejich námaze."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a60cbed36e3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_K_Klicpera_Rohovin_ctverrohy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse