Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Václav Vlček: Eliška Přemyslovna

Václav Vlček: Eliška PřemyslovnaKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Eliška Přemyslovna, jehož autorem je Václav Vlček.

Obsah

1.
Václav Vlček: Eliška Přemyslovna

Úryvek

"Eliška Přemyslovna
Vlček Václav
Jan Lucemburský se často zdržoval mimo území Čech a vládu v zemi svěřoval dočasně panu Jindřichu z Lipé. Ten miloval Elišku Polskou (Rejčku), „královnu hradeckou“, vdovu po králích Václavu II. a Rudolfu I. Naproti tomu Vilém Zajíc z Valdeku se staral o Elišku Přemyslovnu a syna Václava, pozdějšího krále Karla IV.
Jindřich přijel s hradeckou královnou do Prahy a tam se setkal s Vilémem. Došlo mezi nimi ke střetu, který urovnala až Přemyslovna. Hradecká královna však Elišku nepotěšila a vyčetla jí, že o ni Jan nedbá a neváhá proti ní použít ani zbraně.
Nakonec přijel král a poručil Vilémovi, aby Jindřichovi rozkázal vydat meč a dostavit se před jeho soud. Žena mu radila, aby si meč nenechal vzít z ruky, ale Jan řekl, že proti Jindřichovi svolá vojenské tažení. Nevšímal si manželčina něžného přesvědčování ani strachu, nechtěl se vidět ani s dětmi.
Jan nechal zničit Jindřichův majetek. Ten se převlékl za vesničana a skrýval se, nakonec byl však stejně zajat. Královna se postavila za zajatého Jindřicha. Rádci však krále přesvědčí, že se proti němu chystá spiknutí. Václav je zajat a královna odvezena do Mělníku. Sám král se mezitím chystá odejít a vyměnit Čechy za Falc. Královna odmítne jít s ním. Král se nakonec s Jindřichem smíří a žádá ho o pomoc proti královně. Ten však odmítne a Jan s Rejčkou táhnou proti Praze. V bitvě u Prahy Vilém umírá.
Přemyslovna žije s Václavem ve vyhnanství v Bavorsku. Pražané jí přinesou list, ve kterém ji žádají, aby se vrátila do Prahy. Jan odvádí mladého Václava do Francie na studia. Za nějaký čas se roznese zpráva, že Jan se vrací do Prahy slepý. Vrací se i Přemyslovna se svou společnicí Miladou. Přišla v poutnickém oděvu, aby v rodném městě zemřela.
Jan ji před smrtí prosí za odpuštění a Eliška mu klade na srdce svou zemi a svůj lid. K tomu se nachomýtne jeden z Janových vypočítavých rádců a je ihned odveden do vězení. Jan si uvědomuje, že teprve po ztrátě zraku jasně vidí, jak byl jeho dosavadní život hříšný a nesmírně zalituje všech svých činů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dfe2f05d14c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_Vlcek_Eliska_Premyslovna.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse