Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Válka s mloky - Karel Čapek

Válka s mloky - Karel Čapek


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku Válka s mloky od Karla Čapka.

Obsah

1.
O autorovi
2.
O díle
3.
Jazyk
4.
Hlavní myšlenka
5.
Hlavní postavy
6.
Obsah

Úryvek

"O AUTOROVI
• Narozen roku 1890 v Malých Svatoňovicích, nejmladší ze tří dětí, bratr Josef, sestra Helena
• Studoval gymnáziu v Hradci Králové, ale byl z něj vyloučen, proto odešel za svou sestrou Helenou do Brna, kde začal studovat na Prvním českém gymnáziu, později studoval na Karlově Univerzitě.
• Nejdříve působil jako učitel, později jako redaktor Národních listů
• Byl vychovatelem, knihovníkem v Národním muzeu, novinář, dramatik, prozaik, spisovatel, překladatel a kritik, fotograf, autor knih pro děti
• Seznámil se s herečkou Olgou Scheinpflugovou a s ní se oženil
• Ikona české literatury, výrazná osobnost I. Republiky, předchůdce scifi
• Setkal se s TGM. Jeho názory zaznamenal v knihách Hovory s T.G.M., Mlčení s T.G.M, Nablízku T.G.M.
• Roku 1936 byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu
• Patřil do skupiny Pátečníci – ve které se významné osobnosti scházeli u Čapků
• Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel se účastnit bojů v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn
• Zemřel roku 1938 na zápal plic, je pochován na Vyšehradě
• Autora řadíme do české literatury 1. pol. 20. stol. – próza. Do tohoto období řadíme také například Jaroslava Haška, Josefa Čapka nebo Vladimíra Vančuru.
• Jeho díla se řadí do tzv. demokratického proudu, autoři, propagující demokracii, které spojovala žurnalistická činnost v Lidových novinách
• Napsal také: Krakonošova zahrada – próza spojená s jeho dětstvím, Dášenka čili život štěněte – dětská knížka, Povídání o pejskovi a kočičce nebo R.U.R.

O DÍLE
• Je to klasická alegorie (zobrazení abstraktních pojmů, lidských vlastností) napsaná roku 1935, nejdříve vydaná v Lidových novinách, až pak knižně
• Válka s mloky je antiutopický román (myšlenka fiktivní společnosti), obávající se odlidštění společnosti. V textu je značné množství narážek na německý nacismus, s nímž Čapek hluboce nesouhlasil, celé dílo je také možno vykládat jako alegorii na rozpínavost Třetí říše
• Varování před zneužíváním levné pracovní síly, před hrozícím nebezpečím fašizmu
• Hlavním tématem je střet mloků a lidské civilizace (lidi je původně objevili a začali využívat, naučili je používat zbraně, narušili tak přírodní zákon a vznikla celková katastrofa
• Lidé nemohou zvítězit, protože v čele mloků je člověk

JAZYK
• Varovný román, který má fejetonistické rysy a prvky sci-fi
• Obsahuje novinové články a dopisy
• Děj je psán chronologicky a je rozdělen na předmluvu a do tří knih, které jsou ještě rozděleny na kapitoly
• 1. Andrias Scheuchzeri: epické vypravování jak vše začalo a o zjišťování mloků, použita er-forma
• 2. Po stupních civilizace – vypravování o rozšiřování mloků, je zde hodně souborů encyklopedických, studijních, deníkových a novinových článků, zápisy ze zasedání rad – využití publicistického stylu
• 3. Válka s mloky – závěrečný konflikt, závěrečná kapitola (zhodnocení autora), autor promlouvá sám se sebou, je mu líto lidstva, snaží se najít způsoby, jak lidstvo zachránit
• Objevují se zde parodie různých novinářských postupů
• Slovní zásoba se odvíjí na tom, zda je to běžné vypravování, nebo článek z novin
• Jednoduchý a spisovný jazyk, obsahuje cizí slova, najdeme zde i slangová slova
• Je zde bohatá slovní zásoba a rozvinuté věty, objevuje se humor a satira
• Vypravěč mluví er-formou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533c6c764c1ff.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Valka_s_mloky.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse