Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Velemir Chlebnikov: Zakletí smíchem

Velemir Chlebnikov: Zakletí smíchemKategorie: Profi práce, Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Zakletí smíchem, jehož autorem je Velemir Chlebnikov.

Obsah

1.
Velemir Chlebnikov: Zakletí smíchem

Úryvek

"Zakletí smíchem
Chlebnikov Velemir
Ukončit velikou válku prvním letem na měsíc.
z návrhů V. Chlebnikova
Titul Zakletí smíchem je vedle toho, že jde o název jedné Chlebnikovovy básně, která si hraje s množstvím odvozenin od slova "smát se", také názvem jednoho výboru Chlebnikovovy poezie - jednoho z mála pokusů o uvedení tohoto pozoruhodného slovesného mága a obhájce poezie života do češtiny a povědomí českých čtenářů. Velemir (Viktor) Chlebnikov je vskutku jednou z nejzajímavějších postav ruského básnictví, a to jak svým dílem, tak svým životem. Pozice Chlebnikova v ruské poezii počátku 20. stol je zásadní. Chlebnikov byl totiž motorem nastupující avantgardní generace ruských futuristů. Majakovskij, Kamenskij, Pětikov, Burljuk, ti všichni a jiní se vyznali ze svého obdivu k Chlebnikovovi a z vlivu, který na ně jeho tvorba měla. V porovnání se svými básnickými přáteli stojí Chlebnikov poněkud stranou. To zřejmě zapříčinil nejen jeho dobrodružný, „kočovný“ způsob života, ale také jeho básně, které kdosi označil za poezii pro básníky. Způsob, jakým Chlebnikov psal, byl totiž příliš podobný jeho životnímu stylu. Nehleděl na systemizaci svého díla, nesnažil se příliš publikovat a jeho čtenáři byli právě nejvíce jeho básničtí kolegové.
Do Chlebnikovova díla je těžké pronikat i v dnešní době. Toto dílo skoro jako by se bránilo editaci. Předně je jasné, že to, co z něj máme dnes, je jen část toho, co doopravdy napsal.
Chlebnikov je zjev zlomu epochy. Je to básník vyrůstající z odkazu symbolistů, na který však velmi umně a zdařile roubuje nové avantgardní myšlení. Je to básník, který se snaží spojit všechny věci do jediného živého rytmu. Ke své tvorbě přistupuje s rozmyslem a velkou erudicí. Zajímá se o problém etymologie, hledá dávno zapomenutá slova a vrací jim život, zkoumá příbuzné slovanské jazyky (i na půdě univerzity) a využívá jejich slovní zásobu pro básnění v ruštině, tvoří nové odvozeniny a nová slova.
Chlebnikov se navrací k původním kořenům svého jazyka. Nelíbí se mu slova cizí – proto si změnil křestní jméno z Viktora na Velemira. Ale také nechce tvořit jen jakési zvukomalebné neologismy. Jeho novotvary jsou vždy spojeny se smyslem slova. „Nové slovo musí být nejen vysloveno, ale také zacíleno k nazývané věci.“ Chlebnikovův tvůrčí rozlet se však neubránil ani vyloženým slovním hříčkám, jakými byli básně složené z veršů, které zněly stejně, četli-li se zprava doleva i zleva doprava, tzv. obratně. (Žula kalila kaluž / …Žijí psi. Mizí žal, až i zimy spí již / …I pokryl medem lyr – kopí / Já – tichý kraj /…) Píše oslavné ódy na hlásky, ve kterých užívá aliteraci a množství odvozenin. (Slovo o El: … A podpírá –li laty list / a loví v letu světlo léta, / my říkáme, že je to listen. /…) Prostředkem velmi vyhledávaným jsou pro něj kalambůry – slovní hříčky s podobnými slovy ( …Výstup na Amur / na křídlech mon amour. ) Chlebnikovovy etymologické snahy jsou nezřídka inspirovány a dotvořovány jeho zájmem o matematiku a svět čísel (studoval jeden čas také na matematicko-fyzikální fakultě kazaňské univerzity). Jak vidno, není jednoduché proniknout do Chlebnikovova světa ani pro ruského čtenáře, natož pro čtenáře českého, který, pokud neovládá ruštinu, má situaci ztíženou tím, že nemá při ruce reprezentativní soubor překladů. Překládat Chlebnikova opravdu vyžaduje obrovskou dávku trpělivosti a především talentu a citu pro vlastní jazyk."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4e36e11e1c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_Chlebnikov_Zakleti_smichem.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse