Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Velká Británie: geografie, přírodní podmínky, ekonomika

Velká Británie: geografie, přírodní podmínky, ekonomikaKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v základních bodech charakterizuje Velkou Británii z hlediska její geografie, přírodních podmínek, hospodářství, ale také politického systému.

Obsah

1.
Geografie
1.1.
Poloha
1.2.
Území
1.3.
Velikost
1.4.
Tvar
2.
Přírodní podmínky
2.1.
Povrch
2.2.
Vodstvo
2.3.
Podnebí
2.4.
Biogeografie
3.
Obyvatelstvo a sídla
4.
Vláda
5.
Hospodářství
5.1.
Primární sektor
5.2.
Sekundární sektor
5.3.
Terciární sektor
5.4.
Kvartérní sektor

Úryvek

"Poloha
VB leží na od 50st.s.š až 58st.s.š. a 10st.z.d až 3st.z.d..VB je ostrovním státem.

Území
VB je v severozápadní Evropě ohraničená Severním Irskem,Atlantským o. ze severu a západu,Severním mořem z východu a Keltským mořem z jihu.Jeho podmořský spoj s Evropou tvoří světoznámý kanál La Manche. K jejímu území náleží také ostrovy - Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Normanské ostrovy a ostrov Man. Spojené království.

Velikost
Svojí rozlohou patří 244 110 km2 ke středním státům Evropy.

Tvar
Tvar VB je protáhlý a částečně roztříštěný

Přírodní podmínky
Povrch
Velká Británie je ostrovní stát s nížinnými oblastmi na jihu a horskými pásmy na severu ostrova. Nejznámější jsou Kaledonské hory, Grampiany-s nejvyšší horou Ben Nevis-1343m..n.m., Penninské hory a Kambrické pohoří.

Vodstvo
Ve Skotsku se nachází jezero Loch Ness (396km2), přes které prochází Kaledonský průplav. Důležitou řekou je Temže (338km), která pramení v Cotswoldských vrších je nejdelší řekou Spojeného království a další řekou je Humber. .

Podnebí
Podnebí Velké Británie je ovlivněno Atlantikem, oceánské klima s chladnými léty, mírnými zimami a častým přísunem srážek. Velká Británie je také známa hustou mlhou.

Biogeografie
VB má zachovalé přírodní bohatství.Poměrně velkou část Skotska a Irska tvoří lesy a louky a jejími nejčastějšími obyvateli jsou ovce, skot, vepři a drůbež.Neznámějším nár. parkem je Lake Distrct.

Obyvatelstvo a sídla
Počet obyvatel žijících na území Velké Británie je 58 375 000.Velká Británie je stát národnostně jednotný, ale velký počet imigrantů z rozvojových zemí. Hustota zalidnění je 239 obyv./km2.
Hlavním a současně také největším městem je Londýn (London) s 6 825 000 obyvateli. Další velká města: Birmingham (2 625 000), Manchester (2 560 000), Liverpool (1 440 000), Leeds (1 300 000), Newcastle (1 130 000) a skotský Glasgow (1 100 000)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510ccd67eb43c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Velka_Britanie.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse