Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vesmír - osmisměrky z fyziky

Vesmír - osmisměrky z fyziky


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení znalostí týkajících se Sluneční soustavy, historie jejího zkoumání, hvězd a souhvězdí. Luštitelé musí zodpovědět základní i rozšiřující otázky a součástí práce je i řešení obou osmisměrek.

Obsah

1.
Sluneční soustava - zadání
a) legenda
b) tajenka
2.
Sluneční soustava - řešení
a) legenda
b) tajenka
3.
Hvězdy a souhvězdí - zadání
a) legenda
b) tajenka
4.
Hvězdy a souhvězdí - řešení
a) legenda
b) tajenka

Úryvek

"Ganymédes – největší měsíc ve Sluneční soustavě, obíhá kolem planety Jupiter, kromě něj patří mezi tzv. Galileovy měsíce ještě Io, Europa a Callisto
Pluto, Makemake, Eris, Haumea – tělesa uznaná roku 2008 za členy nové skupiny plutoidů
Ceres – největší planetka hlavního pásu
Meteor – světelný úkaz vznikající hořením tělesa v atmosféře, pokud je velmi jasný, říká se mu bolid
Protuberance - na Slunci vznikající oblaka plazmatu ovládaná magnetickými poli
Apollo – americký program pilotovaných kosmických letů, v jehož rámci se lidé dostali na povrch Měsíce, posádka první mise, která tento cíl splnila, byli Neil Armstrong, Buzz Aldrin a Michael
Collins, první dva jmenovaní přistáli jako první lidé na Měsíce v lunárním modulu Eagle, naopak posledním člověkem na Měsíci byl Eugene Cernan,
Pioneer – první sonda prolétající kolem Jupiteru
Saturn – planeta s nejvýraznějšími prstenci – tvoří je prach a led, její největší měsíc se jmenuje Titan, druhý největší je Rhea, od roku 2004 je u Saturnu sonda Cassini (NASA) s pouzdrem Huygens (ESA), které přistálo na největším měsíci této planety počátkem roku 2005.
Erupce - náhlá zjasnění ve sluneční fotosféře a chromosféře doprovázená výrazným uvolněním hmoty a energie
Sputnik – první umělá družice Země
Lajka – první pes ve vesmíru, J. A. Gagarin – první člověk ve vesmíru (jako první Američan to dokázal J. Glenn)
Merkur – planeta obíhající nejblíže ke Slunci
Korona – nejsvrchnější část sluneční atmosféry
Venuše – nejteplejší planeta soustavy, vysokou teplotu způsobuje skleníkový efekt, po Slunci a Měsíci je to nejjasnější objekt pozemské oblohy, podle toho zda byla pozorována ráno nebo večer se nazývala Jitřenka nebo Večernice, déšť tam místo vody tvoří kyselina sírová
Mars – Rudá planeta, červené zbarvení povrchu způsobuje v půdě přítomné železo (chem. prvek), jeho měsíce jsou Phobos a Deimos, jeho nejvyšší hora (a zároveň nejvyšší hora Sluneční soustavy) vysoká 24 km se jmenuje Olympus Mons
Slunce – těleso obsahující 99.866 % hmotnosti Sluneční soustavy, z převážné většiny obsahuje jen dva chemické prvky – vodík a hélium
Moře - velké tmavé kruhové oblasti na Měsíci a na Marsu
Cháron – měsíc trpasličí planety Pluto
Asteroid = planetka
Luna - sovětský kosmický program nepilotovaných sond, který trval od roku 1959 do roku 1976
Geocentrismus – víra, že Země je středem vesmíru
Uran – planeta objevená Williamem Herschelem v roce 1781, namodralé zbarvení způsobuje methan, největší měsíce jsou Titánia a Oberon
Terraformace - je hypotetický soubor procesů, které by měly umožnit člověku život na povrchu jiných planet (např. Marsu)
K tělesům Sluneční soustavy patří i komety – tělesa známá svými ohony, které vytvářejí v blízkosti Slunce
Neptun – poslední planeta Sluneční soustavy, její největší měsíc se jmenuje Triton
TAJENKA:
Potkají se dvě prvotřídní krásky: „Já jsem Miss World, ráda tě poznávám.“ „Nápodobně, jsem Miss Universe.“ Z toho plyne: Pokud nejkrásnější žena vesmíru není zároveň nejkrásnější ženou světa, pak svět není součástí vesmíru."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d5fd2110654.zip (709 kB)
Nezabalený formát:
Osmismerky___fyzika__vesmir.pdf (738 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse