Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vícekriteriální analýza testovaných objektů - CD-ROM mechanika

Vícekriteriální analýza testovaných objektů - CD-ROM mechanika


Kategorie: Výrobek, Hardware

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vícekriteriální analýzou testovaných objektů, a to hodnotovou analýzou CD-ROM mechanik. Testování proběhlo na celkem 10 mechanikách vyšší třídy. Uvádí multikriteriální hodnocení technické úrovně mechanik CD-ROM, hodnoticí matice, seznam testovaných CD mechanik, i následné vyhodnocení testu.

Obsah

1.
Multikriteriální hodnocení technické úrovně mechanik CD-ROM
2.
Hodnoticí matice
3.
Seznam testovaných CD mechanik
4.
Vyhodnocení

Úryvek

"Seznam testovaných mechanik cd-rom:

Název mechaniky Pořadí
1. BTC F540D 1.
2. Creative CD5220 9.
3. CyberDrive ATAPI 5.
4. Lite-on LTN-483L 7.
5. Mitsumi FX4820TIB 3.
6. NEC Drive:282 6.
7. Samsung SC-148F 2.
8. Sony CDU 4811 10.
9. Teac CD-540E 8.
10. Toshiba XM-6702B 4.

Vyhodnocení:
Jak je vidět z výše uvedené tabulky nejlépe podle našeho multikriteriálního hodnocení na tom je mechanika číslo 1. odfirmy BTC s modelem F540D, následuje jen o trochu horší model SC-148F od firmy Samsung a FX4820TIB od firmy Mitsumi. Na opačném pólu se umístily výrobky firem Creative (CD5220) a Sony (CDU 4811), které bychom vůbec nedoporučovali."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.
Práce uvedené v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_vyrobek0012.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_CD_ROM_mechaniky.xls (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse