Victor Hugo: BídníciKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jmenuje postavy románu Bídníci Victora Huga a líčí jeho děj.

Obsah

1.
Místo a čas děje
2.
Seznam postav
3.
Děj

Úryvek

"Místo: Francie - Paříž
Kdy: počátek 19. stol

Seznam postav:
Cosetta
Fantina
Javert
Marius
Myriel - Karel František Lidumil: biskup
Thénardierovi
Jean Valjean = Madeleine, Fauchelevent

Děj:
Tato kniha je rozdělena do 5 částí
I. FANTINA
Na začátku knihy se setkáváme s Dignským biskupem Miryelem Lidumilem a jeho nezapomenutelnými činy. Jeho dobrota pomohla napravit Jeana Valjeana bývalého galejníka (1796-1815 na galejích za krádež chleba a 4 útěky). Po té co ho Jean okradl, ale biskup ho neudal. Po této zkušenosti si Jean začal říkat pan Madelein a stává se z něj starosta v Montreul-sur-Mer, kde si ho všichni váží a považují ho za symbol dobroty a moudrosti. Zde se seznamuje s osudem Fantiny a její dcery- Cosetty, která je vychovávaná u zlých lidí -Thenardierovi. Z Fantiny se stala "lehká žena", protože je nedopatřením vyhozena z továrny, nemá peníze a je nemocná. Když se starosta dozví o jejím osudu, tak ji vezme do nemocnice a zaplatí její dluhy. Mezitím Javert podezřívá starostu, že je Jean. Do té doby než se objeví Jean Champmathiev, který je považován Javertem za Jean Valjeana. Chystá se proces. Těsně před procesem starosta zachrání pana Faucheleventa zdvihnutím vozu. Když se starosta dovídá o procesu, tak je rozhodnut, že se přizná. A taky to udělá, je zatčen Javertem, ale uteče. Vrací se k Fantině, která umírá a slíbí ji, že se postará o její dceru Cosettu.
II. COSETTA
Dozvídáme se informace o bitvě u Waterloo a setkáváme se s Pontmercym, kterého zachránil lupič Thénardier (Ten to neměl v úmyslu, ale chtěl okrást mrtvé). Když Jean opouští mrtvou Fantinu, tak jede vyzvednout Cosettu, ale musí jí vyplatit. Při útěku se z nouze dostává do kláštera a vydává se za bratra Faucheleventa, kterého kdysi zachránil a dnes dělá zahradníka. Zde zůstávají 5 let.
III. MARIUS
Setkáváme se s Gillinormandem a jeho vnukem Mariem, který odchází z domova, protože má jiné politické názory než děd. Dostává se do skupiny: "Přátel abecedy". Bydlí v Gorbeauově baráku(kde bydlel taky Jean s Cosettou) a stává se svědkem podivné události s Thénardierovými. Setkává se s Eponinou, Javertem... V této kapitole se zamiluje do dívky z Lucemburské zahrady(Cosetta)
IV. IDYLA ULICE PLUMET A EPOPEJ ULICE SAINT-DENIS
Marius se seznamuje s Cosettou, ale jejich láska je přerušena povstáním v Paříži. Marius odchází na barikádu, kde už je vězněn Javert, je zde i Jean, pan Mabeuf, Gavroche. Pan Mabeuf obětuje život, aby vztyčil prapor.
V. JEAN VALJEAN
Jean má za úkol zabít Javerta, ale ten to neudělá a propustí ho. Marius si myslí, že ho zabil. V posledním okamžiku Jean zachraňuje Maria před smrtí, kdy už jsou skoro všichni na barikádě mrtví. Uniknou stokou, kde se setkávají s Thénardierem, který vyláká Jeana s Mariem do pasti k Javertovi. (Thénardier si myslí, že Jean nese mrtvolu a pro jistotu si utrhne kus oděvu). Jean je zatčen, ale nejdříve odváží Maria k dědovi, kde je ošetřen. Po té se stane něco nečekaného. Javert propustí Jeana a sám Javert nevyrovnaný se svým činem spáchá sebevraždu - skočí z mostu. Marius si vezme Cosettu za ženu. Jean je smutný a přiznává Mariovi svoji minulost (Marius se nesnaží poslouchat a stačí mu že byl Jean galejník) Ten jím pohrdá a dává mu najevo, aby už nenavštěvoval Cosettu. Toto trvá rok, během kterého Jean ztrácí 30 let svého života. Je nemocen. Vše se ale vysvětlí, když Maria navštíví Thénardier, který ač nerad objasní vše co se stalo. Marius s Cosettou jedou za Jeanem a usmiřují se, ale je pozdě a Jean Valjean umírá. Je pohřben na kraji hřbitova Pére-Lachaise. Na jeho hrobě bylo slabě vyryto toto:
"SPÍ, BYT, NÁHODA S NÍM DIVNĚ DOVÁDĚLA
ŽIL. UMŘEL, JAKMILE SE OCTL BEZ ANDĚLA
TA VĚC SE UDÁLA DOCELA PROSTINCE,
JAKO KDYŽ USTOUPÍ DEN ČERNÉ HODINCE""

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5110c19b48648.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Victor_Hugo_Bidnici.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse