Viktor Dyk: Krysař


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Práce jmenuje postavy a popisuje děj díla Krysař od Viktora Dyka.

Obsah

1.
Postavy
2.
Děj

Úryvek

" Příběh začíná příchodem Krysaře do města Hammeln a první, u koho vyhání krysy byla Agnes, měla tvář a oči podobné malému dítěti, měla velmi pronikavý výrazný smích. Agnes se do Krysaře zamilovala a on do ní. Stal se jejím milencem, ale byl už druhý. Jejím prvním milencem byl Kristián. Krysař nechtěl vědět, kdo to je a jak vypadal. Kristián měl všechno, co může mít občan Hammeln. Měl počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu. Pracoval u svého strýce a Kristián měl být jeho dědicem. Kristian Agnes velmi miloval
a svěřoval jí vše, co ho trápí a ona ho poslouchala.
Všichni přirovnávají krysaře k méněcennému pro jeho práci. Jeho prací bylo vyhánět krysy z lidských příbytků pomocí píšťaly, kterou nosil stále u sebe a topit je v potocích
aby lidem už neznepříjemňovali život. Krysy jako zhypnotizované šly za Krysařem.
Město Hammeln obýval také rybář Sepp Jorgen. Byl velmi trpělivý. Měl malý
a chudý domek, v něm drozda, který mu zpříjemňoval smutné chvilky, ale jeho život byl ubohý a nuzný. Lidé se mu smáli a nazývali jej ubožákem. Sepp nebyl ošklivý a byl silný, ale žádná dívka i kdyby se
jí libil s ním nechtěla mít nic společného, kvůli jeho pověsti. Sepp velmi miloval Loru
a Katchen. Byly to velmi usměvavé a hezké dívky.
Nedaleko města se tyčil vrh Koppel, lidé na něj chodili vyparádění, aby si prohlédli jejich krásné město. Museli projít sosnovým lesem. Dále se zde nacházela propast, o které lidé říkali, že je branou do Sedmihradska.
Krysař měl úkol, vyhnat veškeré krysy z města a měl za to dostat vyplaceno.
U hospody „Žíznivý člověk“ vypukne hádka mezi Krysařem a pány konšely ale ti mu peníze vyplatit nechtějí, protože si myslí, že je to moc peněz za tak malou námahu a nabízejí mu své zboží, dřevěný nábytek a šaty. Další den, když šel Krysař od Agnes, setkal se s Kristiánem. Ten mu doporučí, aby odešel. Krysař si z jeho slov nic nedělá a pokračuje na své cestě. Jde daleko za město Hammeln a prohlíží si místní okolí. Potkal zde rybáře Jörgena.
Po čase se Krysař rozhodne vrátit. Najednou ho popadne neklid a spěchá zpátky.
Krysař jde do hospody k Žíznivému člověku. Hospoda je skoro prázdná. Je zde jen jeden člověk. Záhadný cizinec, jenž všechny ostatní děsil tak, že raději hospodu opustili. Krysař
si přisedne k cizinci a začne se s ním bavit. Cizinec se jmenuje Faustus z Wittenberka. Muž, kterému slouží Ďábel. Po krátkém rozhovoru, kdy se Faustus snaží Krysaře okouzlit kouzly, jež vidí jen Faustus, zmizí.
Krysař se vrací zpátky za Agnes ale ta, jakoby začarovaná. Nesmála se ani její oči se nesmály. Zjistila, že je s Kristiánem těhotná. Oba jsou z toho nešťastní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5241923735d89.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krysar.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse