Viktor Dyk - Krysař


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný, ale přehledný rozbor díla Krysař od Viktora Dyka.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Viktor Dyk
4.
Život
5.
Děj
6.
Postavy
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Okolnosti vzniku díla a vliv na ostatní autory

Úryvek

"ŽIVOT
Narodil se v roce1877 v Pšovce u Mělníka. Studoval na gymnáziu v Praze, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Vystudoval práva na UK. Celý život působil jako novinář a spisovatel. Podílel se na redigování časopisu Lumír. V průběhu první světové války se podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti. Patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce hradní politiky. Byl pravicově a nacionalisticky orientovaný. Byl členem českého šachistického spolku. Zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři. Zajímavé je , že předtím napsal sbírku Devátá vlna, kde jakoby předpověděl svoji smrt.

DALŠÍ DÍLA: Milá sedmi loupežníků (poema), Zmoudření Dona Quijota, Devátá vlna


DĚJ
Do města Hammeln musí povolat krysaře, protože se jim tam přemnožily krysy. Ve městě ho všichni považují za méněcenného a pod jejich úroveň a baví se s ním jen, když je to nutné. Krysař má za úkol vyvést všechny krysy z města. Při vyhánění, se kterým nespěchá, se seznámí a zamiluje do Agnes, která má milence dlouhého Krystiána, se kterým, jak zjistí později, čeká dítě. Ale Krysař ho odmítá vidět. Krysař se nepohodl s městskými radními, protože mu nechtěli zaplatit. Rozhodne se proto město opustit a nechat ho na pospas krysám, ale láska k Agnes je silnější a tak se Krysař vrací, ale ta mezitím zjistila, že čeká dítě s Krystiánem. A tak se Agnes ze žalu zabije skokem z kopce Koppel. Krysař tak začne na svou píšťalu pískat hodně silně, což způsobí, že všichni lidé ho následují až ke Koppelu a skočí z něj. A doufá, že se tak se svou Agnes opět setká. Jediný, kdo ho nenásleduje, je Sepp Jörgen, kterému dochází vše o den později a tak na druhý den jde do města, kde je pouze malé dítě a tak se mu rozhodne najít matku, něco ho ale táhne ke Koppelu, ale raději se vydá hledat matku pro malé dítě do jiné obce.

POSTAVY

Krysař – tajemný samotář, který vlastní kouzelnou píšťalu, která umí odlákat krysy. Je rozvážný, protože i přesto, že ví o síle píšťaly tak její sílu nevyužívá. Je už postarší a zamiluje se do obyvatelky města Agnes, ke které má velmi silné city. Ze zklamání využije sílu píšťaly. Nijak se neprojevuje a pouze se prochází po městě a vyhání krysy.

Agnes – naivní a nevinná dívka, která i přesto, že krysař je krysař, se do něj zamiluje a touží s ním být. Je nerozhodná , protože se neumí rozhodnout , jestli chce být s Krystiánem nebo s Krysařem. Je slabomyslná, protože se zabije, když zjistí, že čeká dítě a neumí tuto situaci nijak jinak vyřešit.
Sepp Jörgen: osamělý rybář, kterému dochází vše o den později. A tak si z něj celé město dělá legraci a posmívá se mu. V jádru srdce je dobrým a hodným člověkem. Vyplatí se mu, že je zpomalený, protože jako jediný z obyvatel neskočí z Koppelu.
+radní, dlouhý Krystián…..

KOMPOZICE
26 krátkých kapitol
Chronologická – příběh na sebe navazuje

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Spisovná čeština.
Personifikace – A vody míjejí a míjejí a šeptají důvěrná konejšivá slova.
Řečnické otázky.
Přímá řeč postav, dialogy, monology, opakování vět
Symboly: píšťala – symbol krysařova bytí, hora – konec, smrt

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA A VLIV NA DALŠÍ AUTORY
Inspiroval se německou pověstí z 13. století. Rozšířil příběh o další postavy. Dílo bylo nejdříve publikováno v časopisech pod názvem Pravdivý příběh o krysaři.
Zdramatizováno: Daniel Landa – divadlo TaFantastika - muzikál"

Poznámka

gjb a spgš přerov

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5406fef1042c8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krysar_V.D..doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse