Viktor Dyk: Krysař


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tento čtenářský deník, o třech stránkách, charakterizuje dílo Krysař od českého spisovatele Viktora Dyka. Naleznete zde základní literární rozbor i zajímavosti navíc, které u maturitní komise vzbudí dojem znalosti knihy.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha (lit. druh, žánr, výrazová forma, umělecký směr, forma vyprávění, kdy dílo vzniklo a za jakých okolností)
3.
Hlavní myšlenka knihy
4.
Děj knihy
5.
Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Názor na knihu
9.
Zdroje informací

Úryvek

"Výběr z biografie autora:

 1877 – 1931

 Český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, v mládí jeden z představitelů tzv. Generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor.

 Patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce tzv. Hradní politiky, a především jejích tvůrců – Masaryka a Beneše.

 Byl vášnivým šachistou. Blízce se přátelil s prvním českým velmistrem Oldřichem Duresem a také mu věnoval několik básní.

 Zemřel na srdeční mrtvici při koupání v Jaderském moři. V této souvislosti je často připomínána jeho báseň Soumrak moře ze sbírky Devátá vlna, kterou podle některých názorů předpověděl svou smrt.

 Nejvýznamnější díla – Milá sedmi loupežníků, Krysař, Devátá vlna, Noci chiméry, Satiry a sarkasmy

Kniha

Literární druh – epika

Literární žánr – novela

Výrazová forma – próza

Umělecký směr – symbolismus

Forma vyprávění – er

Dílo vzniklo v roce 1911. Autor vychází ze staré německé pověsti o krysaři pocházející nejspíše ze 13. století, jež vypravuje o bájném původu Sasů v Sedmihradsku. Podle této legendy byl krysař pozván do města Hammeln, aby pomocí své kouzelné píšťaly vyhubil krysy, které město sužovaly.

Hlavní myšlenka knihy

Autor kritizuje a zesměšňuje lidské vlastnosti jako je pokrytectví, lhaní, ubohost. Snaží se čtenáři říct, že by měl žít skutečný život a ne se hnát za snem.

Děj knihy

V městě Hammeln se přemnožily krysy, proto radní povolali krysaře, který měl tajemnou píšťalu, pomocí níž odváděl krysy do řeky. Při příchodu do města se seznámí s Agnes a zamiluje se do ní (stává se zranitelnějším). Také Agnes se do krysaře zamiluje, ale je zasnoubená s Kristiánem, s nímž později otěhotní. Jednomu o druhém však nedokázala říct. Nad městem se tyčí vrch Koppel, na kterém je propast, jež vede do Sedmihradska. Pověst o této zemi se zde odedávna vyprávěla; je to symbol brány do lepšího světa, v němž není bolest, utrpení, neštěstí.
Krysař vyžene z města všechny krysy a žádá po konšelích odměnu, která byla smluvena na sto rubášů. Konšelé mu ji však odmítají dát, protože prý nemůže prokázat identitu. Krysař se jim chce pomstít, nakonec se ale rozhodně město ušetřit kvůli Agnes.
Agnes poví krysaři o dítěti a pošle ho pryč. Sama odchází na horu Koppel. Když se krysař dozví o osudu Agnes, rozhodne se, že se městu pomstí za to, že zabili jeho milovanou. Začne hrát na svoji píšťalu – ale ne jemně jako dřív – nyní hraje plným dechem, proto jde celé město za ním. Vede je do propasti. Ve městě zůstane pouze zaostalý Sepp Jorgen, který si zvuku píšťaly nevšiml. Vydá se za krysařem až další den, ale jde kolem domu, ve kterém slyší plakat dítě. Vezme ho a jde hledat ženu, která by mu dala napít."

Poznámka

Práce obsahuje podobiznu autora.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54298a6ec7762.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Viktor_Dyk.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse