Vita Caroli


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Rozbor knihy Vita Caroli je vhodná jako rozbor dané knihy do hodin. Stručně shrnuje děj, jazyk i kompozici daného díla.

Obsah

1.
Tématická složka
2.
Jazyková a kompoziční složka

Úryvek

"Vita Caroli
 autorem je Karel IV.
 vzniklo ve 14. století
 České země
 próza, epika
1. Tematická složka
• hlavní důvod vytvoření díla – návod pro jednání jeho následovníků
• místo a doba děje – 14. století, Evropa, kdy Karel IV. cestuje po různých zemích
• děj je rozdělen do dvaceti kapitol, kdy kapitolu první až čtrnáctou napsal sám Karel IV., ale zbylých šest kapitol asi zpracoval někdo jiný
o I. a II. kapitola pojednává o víře v Boha, snaží se o rozšíření křesťanství a zároveň varuje své nástupce před špatnými skutky a lidskými vlastnostmi.
o Ve III. kapitole popisuje své dětství a lásku ke studiu, ale naprosto vynechává rodiče.
o IV. – VII. kapitole líčí svůj pobyt v oblasti severní Itálie, kam byl povolán svým otcem.
o VIII. kapitole Karel přichází do Čech, které jsou velice zpustošené a královské statky patří převážně šlechtě.
o IX. a X. kapitola vypráví o bojích v severní Itálii.
o XI. – XIII. kapitola jsou věnovány filozofii, kdy Karel uvažuje nad různými výroky z evangelií.
o XIV. kapitola hovoří o událostech let 1339-1340, tedy o opětovném návratu Karla IV. do Čech, o jeho ujímání se vlády nad zemí.
o XV. – XX. kapitola tato druhá část se velmi liší od té první a zřejmě ji nepsal Karel IV. Popisuje vládu Karla IV. a končí jeho zvolením za krále svaté říše římské.
2. Jazyková a kompoziční složka
• původně psáno latinsky
• řazeno chronologicky
• v první části se o osobě Karla IV. hovoří v první osobě a v druhé části je naopak o něm mluveno ve třetí osobě"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561111a7c43c4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vita_Caroli___Karel_IV..doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse