Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Vítězslav Nezval: Pantomima

Vítězslav Nezval: PantomimaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Pantomima, jehož autorem je Vítězslav Nezval.

Obsah

1.
Vítězslav Nezval: Pantomima

Úryvek

"Pantomima
Nezval Vítězslav
Nezvalova Pantomima (1924), kam byl znovu zařazen i Podivuhodný kouzelník (1. poetistické dílo), se stala východiskem a zdrojem poetismu, představuje úsilí poetistického básníka vnést poezii i do divadelních útvarů, do filmu a naopak snahu vnášet do poezie prvky kramářských písní, pouťových zábav, cirkusového prostředí. Právě díky své žánrové a slohové pestrosti, svou rozmanitostí a mnohotvárností se Pantomima stala reprezentativním dílem poetismu.
Celou sbírku otevírá oddíl čtyřverší Abeceda. Jednotlivá písmena abeceda inspirovala Nezvala k malým básním, rytmickým a rýmovaným. Je v nich využita velká obraznost a hravost hádanek, jsou to jakési memotechnické návody, jak poetisticky nazírat na svět:
B
oranžový plod lampion mléčné záře
jímž matka poprvé opojí v kolébce syna
B
druhé písmenko dětského slabikáře
a obrázek prsu milenčina
Druhým zařazeným oddílem je pak Rodina harlekýnů, která jakoby představovala historii poetismu. Poetisticky hravým způsobem Nezval básnicky sleduje jakýsi rodokmen poetismu. Nalézá ho v panoptiku, kočujícím divadle, mezi pieroty, v jarmarečních písničkách.
Právě v básni Pierot cyklista objevíme poetistickou hru se slovy, jejichž náhodné uspořádání odkrývá další významy :
Pierot cyklista
žebrá v neděli
hodinu od města
v pruhované košili
jak zebra
(…)
Principy poetistické tvorby, a tedy vlastní poetiku tvoří další část sbírky – Papoušek na motocyklu. V něm Nezval odmítá starý způsob tvoření a klade důraz na asociaci, metaforu, rytmus jiskření, zvládnutí tvaru.
Další částí Pantomimy je pak Depeše na kolečkách, cyklus Týden v barvách a za ním znovu otištěný Podivuhodný kouzelník. Podivuhodný kouzelník je lyrickoepická skladba, která nemá pevný děj. Ústřední postava, kouzelník, prochází různými situacemi: potkává záhadnou jezerní dámu, připravuje revoluci a bojuje za ni na barikádě, střetává se se smrtí. Do kouzelníka se promítá zázračnost poezie i revolta proti stávajícímu řádu. Jednotlivé básně za sebou navazují bez vnější logiky, převládají volné asociace, založené na překvapujících souvislostech tvarů, zvuků a nápadů. Základem Nezvalova stylu je smyslově názorná obraznost a metaforičnost, pravidelný verš se střídá s volným, převládá přirozený spád jazyka.
Vedle zmíněných částí autor do Pantomimy zařadil i filmový scénář, scénář k pantomimě a divadelní hříčku. Sbírku ilustroval v avantgardním duchu Jindřich Štýrský, originální typografickou úpravou ji vybavil Karel Teige. Najdeme v ní odkazy k avantgardním básníkům Apollinairovi, Cocteauovi, Tzarovi, fotografie klaunů, černošské plastiky, světelné reklamy apod. Podobně jako v devětsilských časopisech nejsou v Pantomimě od sebe odděleny jednotlivé druhy umění, naopak, jejich úkolem je se navzájem doplňovat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c9e9f4180a3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_Nezval_Pantomima.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse