Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vláda v Kanadě - anglicky

Vláda v Kanadě - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná anglicko-česká práce vysvětluje systém vlády v Kanadě. Nejdříve seznamuje s typem vlády, představuje práva a povinnosti panovníka a jmenuje jednotlivé části vládních institucí.

Obsah

1.
Typ vlády
2.
Federace
3.
Horní a dolní sněmovna
4.
Vrchní soud

Úryvek

"Canada has a government called a constitutional monarchy. The head of state is Queen Elizabeth II. She appoints(jmenuje) a Governor General to represent (zastupovat)her in the country. The Queen´s powers are exercised (vykonávat)by the Governor General. The Parliament of Canada passes (schvaluje)the laws of the country. The king or queen has the right (právo)to veto a law (meaning the law cannot go into effect(účinnost)) but this right has not been used for some time. The day-to-day operations of the government are run by the cabinet. The cabinet is usually formed from the largest (největší)party in Parliament. There are four main parties in the Canadian Parliament : the Conservative Party, the Liberal Party, the New Democratic Party, and Bloc Québécois. In addition(dále), there are several other smaller parties, but their candidates are not usually elected to Parliament.

Because Canada is a federation, the government can refer (odvolávat se)to the federal, provincial, or municipal (obecní)governments.
current (aktuální)Prime Minister Stephen Harper, Canada´s head of government
the centre blovk of the Canadian parliament buildings on Parliament Hill

The Governor General summons (vyzvat)and appoints(jmenovat) each of the 105 members of the upper house (horní sněmovna)on the advice of his or her Prime Minister, while the 308 members of the lower house(dolní komora) are directly (přímo)elected by eligible voters(vhodní voliči) in the canadian populace, with each Member of Parliament representing (představuje)a single electoral district (volební oblast)for a period of not more than four years."

Poznámka

Práce obsahuje chyby. Důležité informace jsou zvýrazněny barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fcdce7768632.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vlada_v_Kanade_AJ.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse