Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Vladimír Hulpach: Příběhy kruhového stolu

Vladimír Hulpach: Příběhy kruhového stoluKategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Příběhy kruhového stolu, jehož autorem je Vladimír Hulpach.

Obsah

1.
Vladimír Hulpach: Příběhy kruhového stolu

Úryvek

"Příběhy kruhového stolu
Hulpach Vladimír
Kniha shromažďuje rozsáhlý soubor pověstí a legend o králi Artušovi, rytířích Kruhového stolu, sv. Grálu aj. Vyprávění začíná dobytím Tróji. Tehdy hrdina Aeneas uprchne spolu s dalšími do dnešní Itálie, kde potom založí slavný římský národ. Jeho pravnuk Brutus, který nešťastnou náhodou zabije svého otce Silvia, je vyhnán do Řecka. Zde se spojí s potomky poražených Trójanů a vyvádí je z otroctví. Vydávají se na dlouhou plavbu, která je zavede až ke břehům neznámého ostrova -na něm se usadí, později ostrov nazvou Británií.
Kniha dále sleduje osudy Britů, jejich podrobení Římany. Sledujeme, jak se vlády neprávem zmocnil proradný Vortigern, jsme svědky věšteb chlapce Merlina, později slavného čaroděje, a nakonec se dozvídáme o Vortigernově porážce.
Uther Pendragon, který, spolu se svým bratrem porazil Vortigerna, je prohlášen králem. Brzy se mu narodí syn Artuš. Toho však čaroděj Merlin svěří do výchovy jednomu rytíři. Když král zemřel, bylo nutno vyvolit krále nového, proto nechal Merlin zaseknout meč do kovadliny a seslal na něj kouzlo – vytáhnout jej mohl jen budoucí král. Úspěšný byl pouze Artuš, stal se tedy králem a usídlil se na hradě Camelotu. Kniha dále vypráví o Artušových slavných činech, o velkých bitvách, o Artušově svatbě s Gueneverou, o rytířích Kruhové stolu a jejich slavných činech. Čteme o panu Gawainovi, panu Lancelotovi, panu Percivalovi, o nešťastné lásce Tristana a Izoldy a v neposlední řadě o úspěšném hledání svatého grálu. Na konci knihy sledujeme rozpory mezi rytíři Kruhové stolu a také poslední bitvu, která zaviní zánik společenství a smrt krále Artuše. Ten se pak vydává na bájný ostrov Avalon v doprovodu víl, aby zde žil věčně.
Mnoho příběhů spadajících do artušovské tematiky sloužilo za námět mnoha dalším umělecký dílům (např. příběh Tristana a Isoldy). Vlastní kniha je psána čtivě, obsahuje celkem 17 kapitol. Autor používá erformu a přiměřeně přímou řeč."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4a9531a63b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_Hulpach_Pribehy_kruhoveho_stolu.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse