Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Vladimír Reis: Pohádky z obrázků

Vladimír Reis: Pohádky z obrázků


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje, jakým způsobem byla sestavena kniha Pohádky z obrázků, a uvádí příklady pohádek, které v ní lze nalézt.

Obsah

1.
Vladimír Reis: Pohádky z obrázků

Úryvek

"Pohádky z obrázků

Převyprávěl: Vladimír Reis

Nakladatelství: Fénix, Praha, 1991, strana 2006, ISBN 80-85245-04-3

Na 205 stranách je zaznamenáno zhruba 33 pohádek převyprávěných a upravených zvláště pro tuto knihu. U každé pohádky je pak uvedený původní autor, který pohádku zapsal, a ilustrátor, který svými ilustracemi pohádkový příběh doprovodil.

Autor s ilustrátorem vybrali nejkrásnější ilustrace z období secese, aby je pak doplnili texty světově známých autorů a upravili podle dobových představ. Tuto knihu může dětský i dospělý čtenář vnímat jako celkový kolorit kulturního života před sto lety.

Mezi pečlivě vybranými pohádkami jsou např. Bílá kachnička (strana 56, podle A. N. Afanasjeva), Chytrá pohádka (strana 134, podle G. A. Barkebrala) nebo Dvojčata (strana 197, podle J. G. Hahna).

Prameny autor zařadil až na konec knihy. Jsou zde uvedeny všechny zdroje, že kterých čerpal pohádky a příběhy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cb0b0ae72c9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
V_Reis_Pohadky_z_obrazku.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse