Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Vladislav Vančura: Amazonský proud

Vladislav Vančura: Amazonský proudKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Amazonský proud, jehož autorem je Vladislav Vančura.

Obsah

1.
Vladislav Vančura: Amazonský proud

Úryvek

"Amazonský proud
Vančura Vladislav
První Vančurovu knížku, Amazonský proud, tvoří soubor čtrnácti minipovídek, které dohromady vyšly poprvé v roce 1923.
Většina těchto próz byla již před svým shrnutím otištěna v různých novinách a časopisech.
Postavy těchto próz jsou značně různorodé, s ironickým a parodistickým pohledem nazírají na životní banalitu. Na tuto linii tvorby později navázal Vladislav Vančura jednak druhým svazkem povídek - Dlouhý, Široký, Bystrozraký z roku 1924, dále pak svou nejslavnější prózou Rozmarné léto z roku 1926.
Sbírka Amazonský proud náleží k nejvýznamnějším dílům českého avantgardního umění. Její výstavba se pohybuje mezi póly objektivní reality a básnické fikce. Ukazuje velikost prosté lidské existence a poezii všedního dění, oslavuje pospolitou práci. Vyznačuje se ovšem také revoluční ideovostí, velkou mírou groteskní nadsázky, parodie a satiry.
Slohový styl už je příznačně vančurovský - mnoho metafor, básnických obrazů, prolínání reality se snovostí a s uvolněnou fantazií.
Hrdiny jednotlivých próz z této útlé knížky jsou drobní řemeslníci, vltavští voraři, dělníci na stavbě Panamského průplavu, děti, osamělí sniví lidé, ale i měšťácký starosta, žebračky, zvířata nebo pohádkové bytosti.
Všechny postavy představují široké spektrum typů, sám autor je hodnotí, ostře rozlišuje postavy kladné a záporné. Záporné postavy jsou výrazně v menšině a jsou méně vykresleny.
Někteří kritici charakterizovali Amazonský proud jako „obrovský proud snění“. Snivost je skutečně základní vlastností řady jeho hrdinů.
Všechny postavy díla spojují také motivy samoty a lásky. Samotu ukazuje Vančura jako trýznivý stav, který je pro člověka nepřirozený, a který je třeba překonávat sněním, prací, láskou, přátelstvím. Lásku pojímá jako jednu z nejvyšších lidských hodnot.
V úvodní povídce Ráj vystupují kromě zvířat chlapec s dívkou. Vančura jimi demonstruje nezbytnost soužití muže a ženy.
Hrdinou následující prózy Poslední medvěd na Šumavě je medvěd Janek. V této povídce ukazuje Vančura svár přírody s civilizací a otázku svobody.
Hrdiny třetí povídky Houpačka jsou dělník - bednář Novák a jeho rozmarná mladá žena. Novák je sice zručný řemeslník, ale lásce svou pozornost nevěnuje, což mu jeho žena oplácí zálety. Na konci povídky se bednář pustí do křížku s milencem své ženy, ovšem tato sličná paní souboj brzy ukončí výzvou ke smíru.
Hlavním hrdinou další povídky Nezábavná skutečnost je vodník. Autor ho zobrazil nejdříve z hlediska prostých lidí, kde představuje strašidlo v erbenovském duchu. V druhé části ho ale ukazuje mimo mýtus, jako člověka, který proklíná svou samotářskou práci, topí z donucení.
Stejně tak i hrdinové dalších povídek manifestují velikost a krásu obyčejného lidského života, jsou to aktivní, družné, snivé osobnosti, zaujaté svou prací.
V řadě z nich vytvořil autor svébytné typy, jejichž příznačné rysy pak rozvinul ve svých dalších dílech."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dfbaa3eaf3e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
V_Vancura_Amazonsky_proud.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse