Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého, Kosmas - literární rozbor

Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého, Kosmas - literární rozbor


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá rozbor povídky Kosmas z knihy Vladislava Vančury Obrazy z dějin národa českého. Soustředí se na příběh kronikáře Kosmy, zachycuje okamžiky kanovníkova života a jeho rodiny. V závěru autor přikládá svůj názor na tuto povídku.

Obsah

1.
Rozbor povídky
2.
Jazykový rozbor
3.
Autorův názor na knihu

Úryvek

"Povídka Kosmas je z knihy Obrazy z dějin národa českého. Vladisla Vančura byl komunista, známý spisovatel české moderní povídky a románu. Knihu Obrazy z dějin národa českého začal psát ve třicátých letech. Toto dílo však nedokončil. Vladislav Vančura byl za okupace zatčen a po atentátu na Heydricha zastřelen. Děj povídky se odehrává přibližně v první polovině 12. století.

Povídka vypráví o Kosmovi, který zastával místo kanovníka v jednom pražském kapitulním domě. Byl to velmi vzdělaný člověk. Napsal mnoho spisů, měl zálibu ve čtení. Rád si nechával vyprávět od lidí různé pověsti. Ty, které se mu líbily, zpracovával. Jednou se seznámil se čtyřmi starci, a protože se mu jejich vyprávění líbila, často si je zval k sobě domů. Jeho žena Božetěcha je však nerada viděla a mnohdy se na Kosmu rozhněvala. Jinak spolu žili v lásce a svornosti."

Poznámka

Součástí textu je i obrázek Kosmy. Čistý text je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e973bdbb778f.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vancura_Kosmas.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse