Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vlastivědné muzeum Jeseník

Vlastivědné muzeum Jeseník


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o referát o vzniku a náplni muzea. V práci je stručně představena historie muzea a budova vodní tvrzi.

Úryvek

K založení městského muzea v Jeseníku ( pozn. dříve Frývaldov ) došlo na přelomu 19. a 20. století, kdy se mohutně zvýšil zájem o regionální vlastivědu. K samotnému vzniku muzea došlo z popudu Josefa Neugebauera a Adolfa Kettnera dne 19. října 1900. Vytvoření sbírkového fondu bylo záležitostí příspěvků z řad jesenického obyvatelstva a jeho okolí. Prvním sbírkovým předmětem se stal kamenný kříž s letopočtem 1646, který byl spjat s pověstí o smrti jesenického kata. Štědrými dárci byli také již zmiňovaní J. Neugebauer a A. Kettnetr, kteří věnovali soukromou sbírku historických památek.
Sbírky se brzy rozrostly a zastupitelstvo udělilo muzeu čtyři místnosti k užívání v budově tzv. Pedagogia, kde bylo muzeum dne 17. prosince 1905 slavnostně otevřeno za podpory široké veřejnosti. Mezi nejcennější sbírkové předměty zpočátku patřily doklady slezského lidového umění mezi nimi na příklad kramářské písně, kroje, malované obrázky na skle a dřevořezby. Důležitou složkou byly také památky spojené s činností dvou významných osobností Jesenicka, Vincenta Priesssnitze, zakladatele místních lázní, a Karla Ditterse z Dittersdorfu, hudebního skladatele.

Poznámka

Velmi strčuná práce, škoda, že není doplněna i o obrázky. Práce má velký potenciál na další rozšíření.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4479f3dca3f8e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Vlastivedne_muzeum_Jesenicka.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse