Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv chatových oblastí na životní prostředí

Vliv chatových oblastí na životní prostředí


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

"Lidská společnost je dnes poprvé v dějinách vážně zneklidněná svou vlastní úspěšností. Řada indikátorů ekologické povahy totiž ukazuje, že dosažené úspěchy jsou vykupovány za vysokou a stále rostoucí cenu. Společnost, která nerespektuje ekologické limity, se v důsledku své expanze stává stále ohroženější a zranitelnější. Lidstvo by mělo klást důraz na dva podstatné aspekty:

- uspokojení dnešních generací nesmí narušit možnosti generací budoucích, ale má v maximální možné míře respektovat bohatství a krásy přírody.
- důraz by měl být kladen především na hledání alternativních možností lidského rozvoje, jež by nezatěžovaly tolik přírodu, přitom však zvyšovaly kvalitu individuálního života i kvalitu mezilidských vztahů."

Náš vztah k přírodě, čím jsou způsobeny největší ekologické katastrofy. Fenomén chatařství - doprava na chatu, problém odpadu a černých skládek.

Poznámka

můj názor na danou problematiku

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c419fe6b274.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
chatove_oblasti.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse