Vnitřní pamětiKategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé typy a skupiny vnitřních pamětí PC.

Obsah

1.
Vnitřní paměti a jejich rozdělení
2.
Přístup k buňkám paměti
3.
Princip realizace paměťové buňky
4.
Technologie
5.
Bipolární technologie
6.
Technologie TTL
7.
Technologie ECL
8.
Unipolární technologie
9.
Paměti RWM
10.
Statické
11.
Dynamické
12.
Dynamické RAM a jejich režimy
13.
Feritové paměti
14.
Bubnové paměti
15.
Bublinové paměti
16.
Fyzická organizace

Úryvek

"Vnitřní paměti a jejich rozdělení
Vnitřní paměti lze dělit z mnoha různých hledisek, z nichž nejužívanější jsou kritéria:
- přístup k buňkám paměti
- možnost změny dat (zápisu)
- princip realizace paměťové buňky
- technologie
- organizace paměti

Přístup k buňkám paměti.
Z hlediska přístupu k buňkám paměti při čtení nebo zápisu se dělí na:
- Paměti s libovolným přístupem (RAM - Random Access Memory).
- Paměti se sériovým přístupem (Seriál Access Memory).
- Paměti se speciálním přístupem k paměťové buňce, které se realizují z pamět

RAM doplněných speciální logikou. Jsou to zejména:
- paměti adresované obsahem - CAM (Content Addressable Memory),
- paměti typu zásobník nebo sklípková paměť nebo LIFO (Last In First Out).

Princip realizace paměťové buňky.
Možnosti rozdělení jsou rozsáhlé, proto se omezíme na:
- Paměti statické, ve kterých je paměťová buňka tvořena bistabilním klopným obvodem - -- Paměti dynamické, u kterých je hlavním nositelem paměťové vlastnosti parazitní
kapacita. Touto kapacitou je obvykle kapacita řídící elektrody tranzistoru MOSFET, ale vzhledem ke svodům je třeba periodicky obnovovat elektrický náboj speciálními obvody - tzv. refresh.

Technologie.
Paměti se dělí podle technologie na paměti feritové a polovodičové. Technologie používané pro polovodičové paměti se dělí na:
- bipolární
- unipolární

Bipolární technologie.
Dělí se dále na technologii:
- TTL,
- ECL.

Technologie TTL.
Jsou to technologie TTL, STTL, LSTTL, ALSTTL. Technologie TTL je nejstarší a požívala se díky jedinému napájení, vysokému logickému zisku a rychlosti. Touto technologií byly realizovány paměti s integrací MSI (16 a 64 bitů). Další uvedené varianty jsou též technologie TTL a s nimi se podařilo dosáhnout příznivějšího poměru mezi rychlostí a potřebným příkonem pamětí. Stalo se tak použitím tranzistorů a antisaturačními Schottkyho diodami a lepších technologických postupů.

Technologie ECL.
Rychlé paměti malé integrace lze realizovat technologií ECL (Emitor Coupled Logic). U těchto obvodů je zpoždění signálu jen 1 až 3 ns, protože emitorově vázáné tranzistory pracují výhradně v aktivní oblasti. Přístupová doba je 5 až 10 ns. Jsou ale potřebná dvě napájecí napětí. Navíc tyto obvody nejsou slučitelné s obvody TTL."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d10680d94a.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vnitrni_pameti.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse