Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Vojtěch Zamarovský: Gilgameš

Vojtěch Zamarovský: Gilgameš


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje shrnutí knihy Gilgameš od Vojtěcha Zamarovského. Mimo stručného představení autora i knihy je v práci obsažen podrobný popis děje a součástí je také ukázka.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Struktura knihy
3.
Doba a místo děje
4.
Hlavní postavy
5.
Stručný obsah
6.
Ukázka (pár vět)


Úryvek

Struktura knihy:
1) Úvod: čtenář je stručně seznámen s původem eposu, s tím, jak byl epos skládán z tabulek postupně nalézaných při archeologických vykopávkách Aššurbanipalovy knihovny v Ninive (od roku 1846);
2) Gilgamešovy činy a osudy (s podtitulem podle tabulek z knihovny krále Aššurbanipala a jiných asyrsko-babylónsko-sumerských pramenů); prozaické převyprávění eposu o Gilgamešovi; jsou rozděleny na 11 kapitol, u každé je uvedeno, podle které tabulky je napsána.;
3) Závěr: poměrně obsáhlý, obsahuje informace o archeologických nálezech v Mezopotámii, které potvrzují, že v Eposu o Gilgamešovi jsou přesné, realistické popisy prostředí.
4) Poznámky a vysvětlivky

Doba a místo děje: Gilgamešův příběh se odehrává v jižní Mezopotámii (kde leží Uruk, jehož je Gilgameš králem), ale také v místech putování do bájného cedrového lesa na konci světa a v místech Gilgamešova putování do země Dilmun, ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Hlavní postavy + jejich stručná charakteristika: Gilgameš, Enkidu, Chumbaba, Siduri, Uršanabi, Utanapištim, Ištar, další asyrští bohové. Děj knihy: Gilgameš nutí své poddané aby stavěli okolo města obrovskou hradbu z pálených cihel. Usoužení muži si stěžují bohům a ti je vyslyší a pošlou na zem Enkidua, člověka tak silného, aby se mohl měřit s Gilgamešem. Enkidu vyrůstá ve stepi se zvěří a je rychlý jako gazela a silný jako lev. Lovec, který Enkidua potká u napajedla, jak ničí jeho nástrahy na zvěř si s ním rady. Vydá se tedy za Gilgamešem a ten mu řekne, aby za Enkiduem přivedl kněžku z chrámu bohyně Ištary a lovec se zařídí podle Gilgamešovy rady. Kněžka si s Enkiduem šest dní a sedm nocí povídá a potom ho s sebou vezme do Uruku. V Uruku zastoupí Enkidu Gilgamešovi cestu, zápasí spolu a poté co ani jeden nedokáže toho druhého přemoci se oba usmíří a uzavřou přátelství. atd

Poznámka

Dobře zpracované. Práce vypadá kvalitně, akorát slibovaná ukázka by mohla být delší než prá vět.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x447d31955bc5b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Gilgames.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse