Voltaire: HenriadeKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Henriade, jehož autorem je Voltaire.

Obsah

1.
Voltaire: Henriade

Úryvek

"Henriade
Voltaire Marie Arouet
Jindřich III. obléhá Paříž, která je v moci ligistů, a posílá svého spojence Jindřicha Bourbonského do Anglie žádat královnu Alžbětu o pomoc. Jindřich Bourbonský odchází tajně; na ostrově Jersey ho zdrží bouře a neznámý poustevník mu předpovídá další osudy. Šťastně přijde ke královně a na její přání jí vypravuje o událostech, které se sběhly ve Francii za posledních dvacet let, hlavně pak o hrůzách bartolomějské noci. Královna mu přislíbí pomoc a Jindřich Bourbonský se vrací. Zatím se vojenská osádka obležené Paříže doslechla o Jindřichově nepřítomnosti. Obratem byl tábor Jindřicha III. napaden. Ale Jindřich Bourbonský, který se mezitím vrátil, zatlačil útočníky zpátky do města, kde vzápětí vypukají živelné zmatky. Za nich je Jindřich II. zavražděn dominikánským mnichem Jakubem Clémentem. Když umírá, určí za svého nástupce Jindřich IV. Bourbonského. Poněvadž ligisté chtějí mít králem Mayenna, chystá se Jindřich IV. zaútočit na Paříž. Pojednou se mu však zjeví svatý Ludvík, zakladatel rodu Bourbonů, a zabrání mu v jeho útočných úmyslech. Sesílá na něho sen, v němž ho provádí peklem a nebem; tam vidí Jindřich IV. věci budoucí až po vládu Ludvíka XV. Zatím přijde ligistům na pomoc hrabě Egmont ze Španěl. Ale v bitvě u Ivry vítězí Jindřich IV: K poraženým se chová soucitně a získává si tak přízeň nepřátel. Přemáhá lásku ke krásné Gabriele a oblehne Paříž. Když pak město trpí hladem, stará se o jeho obyvatele. Na prosbu svatého Ludvíka Bůh osvětluje jeho duši a Jindřich IV se stává věřícím katolíkem. Povstání se zhroutí a Paříž otvírá brány Jindřichu IV."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e582a7a3d11.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
M_A_Voltaire_Henriade.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse