Vulkanismus



Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Dokument obsahuje prezentaci na téma vulkanismus. Charakterizuje jevy zahrnuté pod označení vulkanismus, hledá jeho příčiny a popisuje sopku a její strukturu. Dále nastiňuje typy erupcí a hlavní postižená místa.

Obsah

1.
Pojem vulkanismus
2.
Příčiny
3.
Sopka a její struktura
4.
Pojem erupce
5.
Postižená místa

Úryvek

"Sopka

Zvýšenina na zemském povrchu tvořená sopečným materiálem
Průběh:
Magmatický krb je zdroj energie i materiálu pro sopečnou činnost.
V magmatickém krbu se horniny nacházejí v tekutém stavu(magma). Jak magma stoupá směrem k zemskému povrchu, dochází k poklesu tlaku, plynné komponenty ženou celou směs k povrchu.
Pokud má magma zahrazenou cestu na povrch, způsobí vulkanickou explozi.
Magma, které se dostává na zemský povrch označujeme láva- vznik lávových proudů
Při erupci mohou sopky vyvrhovat i množství pevných částic- pyroklastika (ztuhlé magma) když dopadnou na povrch- tefra
Činností plynů vznikají strusky a pemzy"

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510fd26136879.zip (558 kB)
Nezabalený formát:
Vulkanismus.pdf (605 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse