Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Výkon a přeměny energie

Výkon a přeměny energieKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje řešené úlohy k procvičování středoškolského fyzikálního učiva o výkonu a přeměnách energie. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Příklady
2.
Řešení

Úryvek

"2.170 Kvádr o hmotnosti 5 kg posunujeme rovnoměrným pohybem vzhůru po nakloněné rovině do vzdálenosti 2 m. Nakloněná rovina svírá s vodorovnou rovinou úhel 30. Součinitel smykového tření je 0,2. Určete práci, kterou při tom vykonáme.
2.174 Motor výtahu dopraví náklad o hmotnosti 250 kg rovnoměrným pohybem do výšky 18 m za 30 s. a) Jakou práci motor vykoná? b) Jaký je výkon motoru?
2.177 Vodní čerpadlo vyčerpá vodu o hmotnosti 750 kg z hloubky 6 m za dobu 3 min. Určete výkon čerpadla.
2.180 Automobil vyvíjí při rychlosti 72 km • h–1 tažnou sílu 1,8 kN. Jaký je jeho okamžitý výkon?
2.186 Nákladní automobil o hmotnosti 3 t jel po vodorovné silnici stálou rychlostí 15 m  s–1 při výkonu motoru 20 kW. Na jakou hodnotu se musí zvětšit výkon motoru, aby automobil jel stejně velkou rychlostí do kopce se stoupáním 4 m na 100 m dráhy?
2.187 Elektromotor jeřábu o příkonu 20 kW dopravuje náklad o hmotnosti 800 kg stálou rychlostí 2 m  s–1. Určete účinnost zařízení.
2.190 Motor výtahu, který pracuje s účinností 80 %, zvedne rovnoměrným pohybem náklad o hmotnosti 750 kg do výšky 24 m za 0,5 min. Určete příkon motoru.
2.207 Na obr. 2-207 [2-18] sledujte změny kinetické a potenciální energie tělesa během volného pádu v závislosti na čase. Z grafu určete, čemu se rovná součet obou energií v čase 0 s, 1 s, 2 s a 3 s."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky.
Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522f2fa9e5cac.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Vykon_a_premeny_energie.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse