Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výpočet normativu pro obnovu dvoustavového strojního prvku

Výpočet normativu pro obnovu dvoustavového strojního prvku


Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Výchozí údaje - výsledky zkoušky bezporuchovosti, nákladové údaje. Analýza úlohy. Výpočet hodnoty obnovy a komplexních nákladů na provoz, tabulka vypočtených hodnot.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43ba91eea40ba.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
dvoustav__prvky_8.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse