Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Výpočetní technika - tahák

Výpočetní technika - tahák


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je koncipována jako tahák z výpočetní techniky. Velice stručně shrnuje poznatky o instrukční sadě, výhodách počítačových sítí, sběrnicovém systému i přístupové metodě. Krátce se věnuje také přenosu dat a kontrole integrity. Na závěr se zmiňuje o zkratce pro akciovou společnost.

Obsah

1.
Instrukční sada
2.
Výhody počítačových sítí
3.
Sběrnicový systém
4.
Přístupová metoda počítače
5.
Spolehlivý a nespolehlivý přenos dat
6.
Kontrola integrity
7.
Jak se píše akciová společnost (zkratka)

Úryvek

"1.Instrukční sada – zrychlují rychlost procesorů , výrobci procesorů cyrix , Amd , Intel , Doplňující instrukcemi video , zvuk. Firmy AMD – 3 DNOW – pro zrychlení , Intel – Hyper transport – pro zrychlení. 2. Výhody počítačových sítí – soustava spojených sítí , sítě spolu navzájem ,komunikují , data nutné adresovat , data se někde zdržují. 3.Sběrnicový systém – AGP , ATX , PCI , MMX , sběrnice v počítači je komunikační kanál , po kterém si jednotlivé komponenty vyměňují data. Sama sběrnice by laiky nemusela příliš zajímat , kdyby jich nebylo více druhů a každý druh nebyl zakončen rozdílným typem konektoru pro připojování dalších zařízení , jako je právě grafická karta. V osobním počítači se nejčastěji setkáváte se čtyřmi typy sběrnice : ISA , PCI , PCE-Expres , VL-BUS , AGP. Máte-li hodně starý počítač ( max. třídy 486 ) , pak nezbývá více něž využívat pouze karet typu ISA. Nachá-li se ovšem ve vašem počítači už sběrnice typu PCI , pak bude v zájmu rychlosti zvolit kartu právě pro tuto sběrnici. Alespoň trochu slušné počítače jsou vybaveny slotem AGP ( akcelerated port ) , který umožňuje ještě vyšší rychlost a přináší řadu dalších výhod. PCI –Expres , nejnovější druh daleko vyšší rychlost proti AGP a přináší mnoho dalších výhod. Soustava určitých datových kabelů , každým vodičem proudí data a je schopen přenášet data 1 b. 4. Přístupová metoda PC – CSMA – CD , jsou to určitá pravidla jimiž se řídí přístupové stanice , data se přenášejí v kabeláži v podobě impulsů , více stanic má přístup do sítě zašle žádost kontroluje jestli na PC neprobíhá od jiného PC a pak může odesílat. Pokud posílají 2 sítě najednou – zruší se zprávy. Pokud nastane kolize , pozastaví se a pak po určité době se posílá znovu. + jednoduchost , - velké množství uživatelů , rušení posílání zpráv , zpomalení , zablokování sítě. 7. Spolehlivý a nespolehlivý přenos dat. Protokol TCP – transmision kontrol protokol . – data jako proud , dělení na datagram , spolehlivý přenos , identifikace aplikace pomocí portů , využívá většina služeb : efekt. pošta , web. Protokol UDP – user datagram protokol – zasílání jednotlivých datagramů , identifikace aplikace pomocí portů , nespolehlivý přenos , data si musí programátor dělit do datagramů sám , využívají se na služby DNS , NTDO."

Poznámka

Práce je informačně nedostatečná. Má heslovitý charakter. Jedná se o souvislý text bez členění. V textu se objevují pravopisné chyby. Částečně čerpá z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/issues/vol09num05/pesa/pesa.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ce87ce2084a.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Vypocetni_technika_tahak.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse