Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Výslovnost v německém jazyce

Výslovnost v německém jazyceKategorie: Němčina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně

Charakteristika: Práce ve formě tabulky obsahuje základní přehled německé výslovnosti s užitými příklady.

Obsah

1.
Výslovnost německých slov s užitými příklady

Úryvek

"Výslovnost
a) dlouhé samohlásky
Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
aa á Haar (vlas, chlup)
ee é Tee (čaj)
ie í sie (ona)
oo ó Boot (člun)
- dále samohlásky před písmenem "h", které se nevyslovuje nehmen (brát, vzít; čteme némen), wohl (dobře, snad, asi; čteme vól)
- dále přízvučné samohlásky na konci slova a před jednou souhláskou so (tak; čteme só), hoch (vysoký; čteme hóch)

b) krátké samohlásky
Vysvětlení: Příklady:
- samohlásky před více souhláskami nebo před zdvojenými souhláskami rechnen (počítat), nett (milý)

c) dvojhlásky
Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
ei, ai aj dein (tvůj), Mai (květen)
eu oj treu (věrný)

d) souhlásky
Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
ck k backen (péct)
di dy dick (tlustý)
chs ks sechs (šest)
-ig -ich na konci slova - neugierig (zvědavý)
ni ny nichts (nic)
s z na začátku slova - sein (být)
mezi samohláskami - Hose (kalhoty)
ß/ss s beißen (kousat), lassen (nechat)
sch š schwer (těžký)
sp šp pouze na začátku slova - sprechen (mluvit)
jako kmenová slabika - aussprechen (vyslovit)
st št pouze na začátku slova - stehen (stát)
jako kmenová slabika - aufstehen (vstát)
ti ty Studentin (studentka)
tion cion Nation (národ)
tsch č Tschechien (Česko)
tz c jetzt (teď)
v f vier (čtyři)
v u některých cizích slov - Vase (váza)
w v werfen (házet)
z c zwischen (mezi)

e) přehlasované samohlásky a dvojhlásky
Píšeme: Vyslovujeme: Příklady:
ä e spät (pozdě)
ö e schön (hezký)
ü y Tür (dveře)
äu oj Häuser (domy)"

Poznámka

Gymnázium a OA Orlová - Lutyně

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5231ccd5474e4.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vyslovnost_v_nemeckem_jazyce.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse