Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vytvoření databáze videopůjčovny

Vytvoření databáze videopůjčovny


Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracováním návrhu databáze videopůjčovny, která by měla usnadnit vedení agendy o výpůjčkách. Tato databáze musí umožňovat evidenci zákazníků včetně jejich osobních údajů, dále pak evidenci filmů (v tabulce hraje jsou uvedeny údaje o hercích, kteří hrajou v tomto filmu a osobní údaje jednotlivých herců). Pro vytvoření databáze byl použit program MS Access.

Obsah

1.
Zadání
2.
Příprava vlastního vypracování
3: Popis funkcí
4.
Postup vytváření konečného návrhu
5.
Zhodnocení

Úryvek

Tabulka Hraje:
Tato tabulka je propojovací tabulkou mezi tabulkou Fim a Herec. Je vyplněna těmito položkami:
• kod_f: text (kod filmu,první znak písmeno,který byl zvolen podle typu filmu: k=komedie, ostatní znaky jsou čísla podle počtů kazet poslední znak je opět písmeno
f = film )
• kod_herce: text (znaky jsou písmena vyjadřující jméno herce )


Tabulka Herec:
V této tabulce jsou uloženy informace o hercích, kteří se vyskytují na dané kazetě Je vyplněna těmito položkami:
• kod_herce: text, primární klíč (znaky jsou písmena vyjadřující jméno herce )
• j_herce: text
• p_herce: text
• narodnost: text

Poznámka

Zajímavá práce, která však potřebuje drbné úpravy ve stylistické úpravě textu. Doplněno o obrázky a náčtry.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f455bb0f33b.zip (83 kB)
Nezabalený formát:
Databaze_videopujcovny.doc (173 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse