Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Využití výrobní kapacity

Využití výrobní kapacity


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma využití výrobní kapacity a financování dlouhodobého majetku.

Obsah

1.
Využití výrobní kapacity
2.
Financování DM

Úryvek

"Využití výrobní kapacity
-kapacita není téměř nikdy využita na 100 % - z důvodů poruch, kolísavé poptávky, zvýšené nemocnosti zam-ců…
-využití kapacity lze průběžně sledovat:
1. Skutečné využití výrobní kapacity
Skutečná výroba: výrobní kapacita * 100 %
2. plánované využití výrobní kapacity
Plánovaná výroba/výrobní kapacita * 100 %

Př. kopírovací centrum má měsíční kapacitu 24 000 kopií. Plánovalo se kopírovat 2 miliony kusů. Kvůli výpadku energie se zkopírovalo 1800000 kusu. Vypočítejte skutečnou a plánovanou kapacitu.

Další ukazatele využití DM
1. koeficient extenzivního využití = skutečná doba činnosti v hodinách/včf
- ukazatel udává, zda byl majetek po celou dobu v provozu
-čím vyšší je hodnota, tím je stav příznivější
-zvýšení lze dosáhnou zrychlením oprav, odstraňováním prostojů, nemocnost, výpadek proudů, zavedením práce na směny

2. koeficient intenzivního využití = skutečný výkon / kapacita
-ukazatel udává na kolik skutečný výkon odpovídá kapacitě
-zvýšení lze dosáhnout snížením pracnosti výrobků, zvýšením zručnosti zamců…
3. koeficient kompletního využití
-ukazatel udává celkové využití majetku = jak dlouho je v provozu a na kolik je využita kapacita

Př. soustruh má kapacitu 100/ks 1 hod. Ve skutečnosti pracuje 7 hodin denně a vyrobí za hodninu 89 ks/hod. Pracovní doba je 8 hodin denně. V roce je 233 pracovních dní
Odběratelé požadují 700 000 ks výrobků.
Vypočítejte:
a) KIV
b) KEV
c) roční výrobní kapatu stroje
d) KKV
e) kapacitní hodinovou normu
f) potřebný počet strojů na zajištění výroby

EFEKTIVNOST INVESTIC
Investice = výdaje na pořízení nového DM na jeho modernizaci, rekonstrukci, přístavbu a nádstavbu
-tyto prosmusí být vynaloženy efektivně
Rozhodnutí podniku o investování probíhá v těchto fázích:
1. stanovení potřeby investic – vychází se z požadavku jednotlivých útvarů podniku na stroje a zařízení
2. vypracování investičních projektů na vybrané investice ( např. na stavbu budovy) = často více variant
3. posouzení projektů – podle finanční náročnosti, rizika, ekologického dopadu
4. výběr nejvhodnějšího projektu = varianty"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e7c3d2ee33a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vyuziti_vyrobni_kapacity.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2166x
2. Vypravování 1571x
3. Reportáž 1301x
4. Lakomec-Moliere 634x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 302x
7. Bylo nás pět 272x
8. Osobní dopis 226x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 211x