Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vývoj životního pojištění v Československu v letech 1918-1945 - slovensky

Vývoj životního pojištění v Československu v letech 1918-1945 - slovensky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text mapuje vývoj životního pojištění v Československu v letech 1918-1945. Stručně představuje čtyři základní typy pojištění - na úmrtí, dožití, smíšené pojištění a důchodové pojištění. Uvádí definici pro pojišťovací pojem normální životy. Zaměřuje se na vývoj a změny životního pojištění v období hospodářské konjuktury, hospodářské krize, i v období druhé světové války.

Obsah

1.
Obdobie prvých povojnových rokov
1.1.
Poistenie na úmrtie
1.2.
Poistenie na dožitie
1.3.
Zmiešané poistenie na dožitie a úmrtie
1.4.
Dôchodové poistenie
1.5.
Definice – normále životy
2.
Obdobie hospodárskej konjunktúry
2.1.
Životné poistenie
2.2.
Ľudove životné poistenie
3.
Obdobie hospodárskej krízy
3.1.
Životné poistenie
3.2.
Viedenská poisťovňa Phoenix-Leben
4.
Obdobie druhej svetovej vojny
4.1.
Vplyvy na životné poistenie

Úryvek

"1. Obdobie prvých povojnových rokov

Nielen v prvých rokov samostatnej Československej republiky, ale prakticky po celú dobu jej trvania sa rozlišovali 4 druhy životného poistenia:

1.) Poistenie na úmrtie, poistné sa platilo až do smrti, alebo po určitú dobu. Poistná čiastka sa potom vyplácala určeným osobám pri smrti poisteného

2.) Poistenie na dožitie; poistná čiastka sa vyplácala pri dosiahnutí určitého veku

3.) Zmiešané poistenie na dožitie a úmrtie

4.) Dôchodové poistenie; kedy namiesto poistnej čiastky sa poisťovňa zaväzovala vyplácať určitý dochoď, a to buď hneď, alebo po určite dobe.

O tento druh poistenia sa uchádzali hlavne zdravé osoby, ktoré mali predpoklady dlhodobo užívať dôchodok a tým bolo poistenie pomerne drahé.

Tieto druhy klasického životného poistenia bolo možné uzavrieť až po lekárskej prehliadke. Niektoré poisťovne poskytovali mimo aj tzv. „ ľudové poistenie “ a to aj bez lekárskej prehliadky. Toto poistenie však bolo uzatvárane na pomerne nízke čiastky.
Hlavne sa poisťovali osoby s tzv. „ anormálnymi životmi “ to znamená s vážnymi zdravotnými ochoreniami
.
V poistnej teórii a praxi sa ako normálne životy označovali osoby, u ktorých neboli žiadne zdravotné alebo sociálne príznaky, z ktorých by sa dalo usúdiť kratšie trvanie života.
Anormálnymi životmi boli označované tie osoby, u ktorých sa na základe lekárskej prehliadky a zhodnotenia všetkých vplyvov sociálnych skutočností, sa nedala predpokladať stredná dĺžka života.

Poistenie týchto anormálnych životov bolo uskutočnené prostredníctvom anormálnych životov zväzového zaisťovacieho združovania poisťoven.
Prvý taký zväz v Európe vznikol v roku 1905 v Nizozemí, u nás vznikol v roku 1922 v Prahe a skladal sa z 10 členských poisťoven.
Životne poistenie v Československej republike v povojnových rokoch prevádzkovala jedna akciová a 5 národnostné českých vzájomných poisťoven,
Veľkú rolu zohrali aj pobočky zahraničných poisťoven."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5e0c3c15356.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_zivotniho_pojisteni.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse