Vzorové dopisy


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje vzorové dopisy podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Vzorové dopisy

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 02/10
Ing. Jaroslav Šturs
VYŘIZUJE: Konečná D. IZOLACE, v. o. s.
TEL.: 401 220 305 Janákova 19
FAX: 100 248 652 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: gymnázium@seznam.cz

DATUM:
Reklamace těsnění oken
Vážený pane inženýre,

ve dnech 12. až 14. ledna na základě objednávky č. 97/2014 z 1. února t. r. jste na našem gymnáziu pro-vedli ve 43 oknech kovové těsnění KTS7.Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předá-vací protokol.

Po 6 týdnech od ukončení prací se postupně začalo nové těsnění v 7 oknech uvolňovat a dnes odpadlo dokonce celé těsnění u jednoho z oken sborovny.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který těsnění prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě těsnění nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Daniela Konečná
hospodářka školy


VÁŠ DOPIS ZN.:
VÁŠ DOPIS ZN.: 253/14/Kd
ZE DNE: 2014-03-24
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Nováčková Janda a syn
TEL.: 985 320 115 Jasanová 10
FAX: 659 985 326 410 02 LOVOSICE
E-MAIL: prodoma@seznam.cz

DATUM: 2014-03-25
Odpověď na reklamaci
Vážený pane Jando,

prošetřili jsme Vaši výtku k zásilce 20 plastových postřikovačů PS-4-2 a zjistili, že je oprávněná.

Vážíme si Vašeho návrhu ponechat si zboží, a proto ve faktuře za dodávku plastových postřikovačů
zohledníme 5 kusů na kterých se vyskytla drobná deformace plastu a poskytneme 15% slevu
z fakturované částky. .

Za vzniklou chybu se Vám velice omlouváme a ujišťujeme Vás, že další dodávky budou bez závad.

S pozdravem
Karel Čada
vedoucí oddělení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533c4c63a7bd9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Vzorove_dopisy.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3446x
2. Vypravování 2526x
3. Reportáž 1946x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 505x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x