Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vzory dvou dopisů Odboru životního prostředí Městského úřadu

Vzory dvou dopisů Odboru životního prostředí Městského úřadu


Kategorie: Korespondence, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje dva vzory písemné komunikace s úřady z pozice občana. Předmětem prvního dopisu je dotaz, který se týká třídění odpadu a který je adresován Odboru životního prostředí Městského úřadu města Přerov. Obsahem druhého dopisu je žádost o zřízení dohledu nad vjezdem mechanizace nutné pro dopravu stavebního materiálu na rekonstrukci chaty, která se nachází v Chráněné krajinné oblasti.

Obsah

1.
Dotaz na Odbor životního prostředí
1.1.
Dotaz
1.2.
Důvod žádosti
1.3.
Navrhované řešení
2.
Žádost
2.1.
Věc
2.2.
Důvod žádosti
2.3.
Navrhované řešení

Úryvek

„Zadání: Projekt, pro který budu potřebovat schválení Odboru životního prostředí města Plzeň

ŽADOST
Žadatel: Ondřej Novák
Adresa: 17. Listopadu, Plzeň 1.
PSČ: 756 01

Věc:
Žádost o vjezd mechanizace nutné pro dopravu stavebního materiálu pro rekonstrukci chaty v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Parcela č. M2632.

Důvod žádosti:
Přistup na pozemek je omezený pouze polní cestou, a to na povolení. Pro rekonstrukci chaty je nutné přívoz materiálu, a tím i vjezd do chráněné krajiny nákladními vozy.
Žádám proto odboru životního prostředí o dočasné povolení vjezdu těžké mechanizace (nákladní vůz 2,5 tuny) na polní cestu, která je přístupovou cestou k mému pozemku.

Navrhované řešení:
Navrhovatel: Ondřej Novák

Žádám o dočasné vyčlenění pracovníka odboru životního prostředí, který by provedl dozor nad dopravou stavebního materiálu k mému pozemku po polní cestě, která je na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.
Náklady na vyčlenění pracovníka (platba jeho mzdy a dopravné na místo) bylo uhrazeno navrhovatelem.

Děkuji za kladné vyřízení s pozdravem
Ondřej Novák“

Poznámka

Práce do předmětu Environmentální management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da95e18b4efc.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_Mestsky_urad.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse