Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vzory obchodních dopisů

Vzory obchodních dopisů


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje vzory obchodních dopisů.

Obsah

1.
Vzory obchodních dopisů

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 02/10

VYŘIZUJE: Slováková Drpa, a. s.
TEL.: 401 220 305 Janákova 19
FAX: 100 248 652 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: slov.jana@seznam.cz

DATUM:
Reklamace nátěru zábradlí
Vážený pane inženýre,

ve dnech 12. až 14. ledna na základě objednávky č. 97/410 z 1. února t. r. jste před naší budovou proved-li nátěr zábradlí. Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po 6 týdnech od ukončení prací se postupně začal nátěr olupovat.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který zábradlí prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě těsnění nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Daniela Slovášková
hospodářka školy
VÁŠ DOPIS ZN.:
VÁŠ DOPIS ZN.: 253/14/Kd
ZE DNE: 2014-03-24
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Macharová Janda a syn
TEL.: 520 012 002 Jasanová 10
FAX: 978 221 001 410 02 LOVOSICE
E-MAIL: prodoma@seznam.cz

DATUM: 2014-03-25
Odpověď na reklamaci
Vážený pane Jando,

prošetřili jsme Vaši výtku k zásilce alkoholických nápojů a zjistili, že je oprávněná.

Vážíme si Vašeho návrhu ponechat si zboží, a proto ve faktuře za dodávku tvarohových jogurtů
zohledníme 5 kusů na kterých se vyskytla kratší záruční doba plastu a poskytneme 15% slevu
z fakturované částky. .

Za vzniklou chybu se Vám velice omlouváme a ujišťujeme Vás, že další dodávky budou bez závad.

S pozdravem
Karel Čada
vedoucí oddělení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533ef37f1fe6f.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_1.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1973x
2. Vypravování 1442x
3. Reportáž 1193x
4. Lakomec-Moliere 570x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 236x
8. Odpověď na objednávku 210x
9. Odpověď na urgenci 195x
10. Negativní odpověď na poptávku 191x