Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vzory obchodních dopisů

Vzory obchodních dopisů


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje odvolávku na dodávku, odpověď na upomínku, urgenci dodání, objednávku, zápornou odpověď na poptávku, kladnou odpověď na poptávku podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Odvolávka na dodávku mléčných výrobků
2.
Odpověď na upomínku - platba za propagační razítka
3.
Urgence dodání plesových masek
4.
Objednávka č. 215/14-počítačové příslušenství
5.
Objednávka č. 98/14 - kosmetické výrobky
6.Objednávka č. 206/32 - příslušenství na PC
7.
Záporná odpověď na poptávku rezervace hotelu
8.
Kladná odpověď na poptávku - rezervace hotelu

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 2013/03/04
NAŠE ZN.: 18/123/Juk

VYŘIZUJE: Juková
TEL.: 220 102 780 Euroton, a. s.
FAX: 255 620 014 Pozořická 4
E-MAIL: gymnazium.sm@seznam.cz 602 00 BRNO

DATUM: 2013/01/20
Odvolávka na dodávku mléčných výrobků
Vážení dodavatelé,

podle kupní smlouvy č. 14/13 Vás žádáme o dodání zboží na první čtvrtletí t. r.
Jedná se o mléčné jogurty těchto druhů:

-vanilkový jogurt 200 ks
-jahodový jogurt 100 ks
-čokoládový jogurt 400 ks
-malinový jogurt 400 ks

Zboží dovezte vlastními dopravními prostředky nejpozději do 1. 3. 2013. Dodávku ohlaste nejpoz-ději den před expedicí na výše uvedený telefon.
Věříme, že dodávku zajistíte včas, a jsme s pozdravem
Ing. Lucie Juková
vedoucí zásobovacího odděleníVÁŠ DOPIS ZN.: 197/126/Jal
ZE DNE: 2014-01-20

NAŠE ZN.: 43/03/Nov

VYŘIZUJE: Nováková Ocelárny, s. r. o.
TEL.: 885 021 221 Polákova 2
FAX: 206 325 995 201 03 BRNO
E-MAIL: ocelárny@seznam.cz

DATUM: 2014-03-20
Odpověď na upomínku
Váženi dodavatelé,

obdrželi jsme upomínku úhrady faktury číslo 362014 na Kč 800,-- za propagační razítka.

Kontrolou jsme zjistili, že jsme Vaši fakturu neuhradili z důvodu tíživé situace, neboť má naše firma vysoké finanční pohledávky u odběratelů.

Ujišťujeme Vás, že dlužnou částku zaplatíme do konce měsíce května t. r.

Omlouváme se Vám za tento drobný incident a věříme, že neovlivní naše dosud dobré obchodní vztahy.

S pozdravem


Ing. Marek Doležel
referent ocelárny"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5342f3a8e5242.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_8.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2118x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1273x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 259x
8. Odpověď na objednávku 217x
9. Osobní dopis 210x
10. Odpověď na urgenci 201x