Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vzory obchodních dopisů

Vzory obchodních dopisů


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje vzory obchodních dopisů podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Reklamace nátěru zábradlí
2.
Odpověď na reklamaci
3.
Upomínka platby alkoholických nápojů
4.
Odpověď na urgenci
5.
Reklamace montáže reklamní tabule
6.
Reklamace montáže nových dveří
7.
Odpověď na upomínku
8.
Odpověď na upomínku
9.
Odpověď na upomínku
10.
Odpověď na upomínku
11.
Odpověď na upomínku
12.
Odpověď na upomínku

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 02/10

VYŘIZUJE: Slováková Drpa, a. s.
TEL.: 401 220 305 Janákova 19
FAX: 100 248 652 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: slov.jana@seznam.cz

DATUM:
Reklamace nátěru zábradlí
Vážený pane inženýre,

ve dnech 12. až 14. ledna na základě objednávky č. 97/410 z 1. února t. r. jste před naší budovou proved-li nátěr zábradlí. Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po 6 týdnech od ukončení prací se postupně začal nátěr olupovat.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který zábradlí prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě těsnění nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Daniela Slovášková
hospodářka školy
VÁŠ DOPIS ZN.:
VÁŠ DOPIS ZN.: 253/14/Kd
ZE DNE: 2014-03-24
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Macharová Janda a syn
TEL.: 520 012 002 Jasanová 10
FAX: 978 221 001 410 02 LOVOSICE
E-MAIL: prodoma@seznam.cz

DATUM: 2014-03-25
Odpověď na reklamaci
Vážený pane Jando,

prošetřili jsme Vaši výtku k zásilce alkoholických nápojů a zjistili, že je oprávněná.

Vážíme si Vašeho návrhu ponechat si zboží, a proto ve faktuře za dodávku tvarohových jogurtů
zohledníme 5 kusů na kterých se vyskytla kratší záruční doba plastu a poskytneme 15% slevu
z fakturované částky. .

Za vzniklou chybu se Vám velice omlouváme a ujišťujeme Vás, že další dodávky budou bez závad.

S pozdravem
Karel Čada
vedoucí oddělení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534548dd25725.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_12.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2120x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1275x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 259x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 213x
10. Odpověď na urgenci 204x