Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vzory obchodních dopisů

Vzory obchodních dopisů


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje vzory dopisů podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Vzory dopisů

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 02/10

VYŘIZUJE: Formánek Utma a. s.
TEL.: 401 220 305 Jukunova 19
FAX: 100 248 652 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: formanek@seznam.cz

DATUM:
Reklamace pokládky chodníku
Vážený pane Dvořáku,

ve dnech 14. až 24. ledna na základě objednávky č. 74/9105 jste před naší budovou provedli pokládku chodníku zámkovou dlažbou. Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po třech týdnech od ukončení prací se postupně začala zámková dlažba rozpadat a kostky nedrží pospo-lu.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který chodník prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě chodníku pokladeného zámkovou dlažbou nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Dominik Starý
ředitel podniku
VÁŠ DOPIS ZN.:
VÁŠ DOPIS ZN.: 253/14/Kd
ZE DNE: 2014-03-24
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Macharová Janda a syn
TEL.: 520 012 002 Jasanová 10
FAX: 978 221 001 410 02 LOVOSICE
E-MAIL: prodoma@seznam.cz

DATUM: 2014-03-25
Odpověď na reklamaci
Vážený pane inženýre,

prošetřili jsme Vaši výtku k zásilce kancelářských šanonů a zjistili, že je oprávněná.

Vážíme si Vašeho návrhu ponechat si zboží, a proto ve faktuře za dodávku šanonů jiného rozměru, zo-hledníme 5 kusů na kterých se vyskytla menší závada a nabízíme Vám na zboží 50% slevu
z fakturované částky.

Za vzniklou chybu se Vám velice omlouváme a ujišťujeme Vás, že další dodávky budou bez závad.

S pozdravem
Karel Čada
vedoucí odděleníZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Janová S. Rudolf Hába
Soukupova 1563
TEL.: 652 012 552 130 00 PRAHA
FAX: 201 215 220
E-MAIL: janovasara@seznam.cz

DATUM: 2014-03-30
Upomínka platby nealkoholických nápojů
Vážená paní Šimarová,

upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne neuhradil naši fakturu č. 76315 na částku Kč 8 540,-- za dodávku nealkoholických nápojů. Fakturu jsme vystavili 3. března t. r. se splatností do 14 dnů.

Žádáme Vás, abyste dlužnou částku převedl na náš účet nejpozději do 5. dubna t. r.

Upozorňujeme Vás, že další dodávky budou zasílány pouze na dobírku.

S pozdravem
Ing. Martin Karásek
vedoucí oddělení fakturace"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534aa3e5e68ac.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_23.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1967x
2. Vypravování 1437x
3. Reportáž 1189x
4. Lakomec-Moliere 569x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 234x
8. Odpověď na objednávku 208x
9. Odpověď na urgenci 191x
10. Negativní odpověď na poptávku 190x