Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vzory obchodních dopisů

Vzory obchodních dopisůKategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje obchodní dopisy podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Vzory obchodních dopisů

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 02/10

VYŘIZUJE: Slováková Drpa, a. s.
TEL.: 401 220 305 Janákova 19
FAX: 100 248 652 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: slov.jana@seznam.cz

DATUM:
Reklamace montáže těsnění
Vážený pane inženýre,

ve dnech 12. až 14. ledna na základě objednávky č. 97/410 z 1. února t. r. jste na v naší budově provedli ve 43 oknech kovové těsnění KTS7. Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po 6 týdnech od ukončení prací se postupně začalo nové těsnění uvolňovat a dnes odpadlo dokonce celé těsnění u jednoho z oken sborovny.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který těsnění prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě těsnění nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Marie Slováková
hospodářka školy


VÁŠ DOPIS ZN.:
VÁŠ DOPIS ZN.: 253/14/Kd
ZE DNE: 2014-03-24
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Macharová Janda a syn
TEL.: 520 012 002 Jasanová 10
FAX: 978 221 001 410 02 LOVOSICE
E-MAIL: prodoma@seznam.cz

DATUM: 2014-03-25
Odpověď na reklamaci
Vážený pane Jando,

prošetřili jsme Vaši výtku k zásilce mléčných výrobků 2 a zjistili, že je oprávněná.

Vážíme si Vašeho návrhu ponechat si zboží, a proto ve faktuře za dodávku tvarohových jogurtů
zohledníme 5 kusů na kterých se vyskytla kratší záruční doba plastu a poskytneme 15% slevu
z fakturované částky. .

Za vzniklou chybu se Vám velice omlouváme a ujišťujeme Vás, že další dodávky budou bez závad.

S pozdravem
Karel Čada
vedoucí odděleníZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Macháčová L. Rudolf Hába
Soukupova 1563
TEL.: 320 650 978 130 00 PRAHA
FAX: 201 453 905
E-MAIL: kovalis@seznam.cz

DATUM: 2014-03-30
Upomínka platby sedací soupravy
Vážený pane Hábo,

upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne neuhradil naši fakturu č. 76315 na částku Kč 32 200,-- za dodávku sedací soupravy. Fakturu jsme vystavili 3. března t. r. se splatností do 14 dnů.

Žádáme Vás, abyste dlužnou částku převedl na náš účet nejpozději do 5. dubna t. r.

Upozorňujeme Vás, že další dodávky budou zasílány pouze na dobírku.

S pozdravem
Ing. Michaela Jugasová
vedoucí oddělení fakturace"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534aa418a5118.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_24.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2118x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1274x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 259x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 211x
10. Odpověď na urgenci 204x