Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vzory obchodních dopisů

Vzory obchodních dopisů


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje vzory obchodních dopisů podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Vzory obchodních dopisů

Úryvek

"VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: 02/10

VYŘIZUJE: Judra FERONA a. s.
TEL.: 401 220 305 Jukunova 19
FAX: 100 248 652 742 13 STUDÉNKA
E-MAIL: gymnazium@seznam.cz

DATUM:
Reklamace opravy pokládky gumy
Vážená paní inženýrko,

ve dnech 14. až 20. ledna na základě objednávky č. 9/985 jste v naší budově provedli opravu podládky gumy. Protože jsme neshledali žádné závady, podepsali jsme předávací protokol.

Po 3 týdnech od ukončení prací se postupně začal nátěr olupovat.

Žádáme Vás, abyste k nám vyslali kompetentního zaměstnance, který podlahu prohlédne a opraví.

Konkrétní termín provedení záruční opravy si dohodněte telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle.

Ujišťujeme Vás, že k závadě těsnění nedošlo naší vinou.

Věříme, že se společně dohodneme na termínu opravy.

S pozdravem


Ing. Marek Nejedlý
hospodářka školy
VÁŠ DOPIS ZN.:
VÁŠ DOPIS ZN.: 253/14/Kd
ZE DNE: 2014-03-24
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Macharová Janda a syn
TEL.: 520 012 002 Jasanová 10
FAX: 978 221 001 410 02 LOVOSICE
E-MAIL: prodoma@seznam.cz

DATUM: 2014-03-25
Odpověď na reklamaci
Vážený pane Jando,

prošetřili jsme Vaši výtku k zásilce alkoholických nápojů a zjistili, že je oprávněná.

Vážíme si Vašeho návrhu ponechat si zboží, a proto ve faktuře za dodávku tvarohových jogurtů
zohledníme 5 kusů na kterých se vyskytla kratší záruční doba plastu a poskytneme 15% slevu
z fakturované částky. .

Za vzniklou chybu se Vám velice omlouváme a ujišťujeme Vás, že další dodávky budou bez závad.

S pozdravem
Karel Čada
vedoucí odděleníZE DNE:
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Janová S. Rudolf Hába
Soukupova 1563
TEL.: 652 012 552 130 00 PRAHA
FAX: 201 215 220
E-MAIL: janovasara@seznam.cz

DATUM: 2014-03-30
Upomínka platby bio výrobků
Vážený pane Krátký,

upozorňujeme Vás, že jste do dnešního dne neuhradil naši fakturu č. 76315 na částku Kč 18 540,-- za dodávku bio výrobků. Fakturu jsme vystavili 3. března t. r. se splatností do 14 dnů.

Žádáme Vás, abyste dlužnou částku převedl na náš účet nejpozději do 5. dubna t. r.

Upozorňujeme Vás, že další dodávky budou zasílány pouze na dobírku.

S pozdravem
Ing. Martin Karásek
vedoucí oddělení fakturace"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534bf367aa1b0.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vzory_dopisu_31.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2121x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1276x
4. Lakomec-Moliere 623x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 260x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 213x
10. Odpověď na urgenci 204x