Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vztažné věty - relative clauses

Vztažné věty - relative clauses


Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor formou výpisků seznamuje se způsobem tvorby vymezujících a nevymezujících vztažných vět v angličtině a uvádí k nim uvozující výrazy. Práce obsahuje příklady daných vět.

Obsah

1.
Vymezující vztažné věty
2.
Nevymezující vztažné věty

Úryvek

"1. Vymezující vztažné věty
Tyto věty vyjadřují vlastnost osoby nebo věci, která je pro ně podstatná a odlišuje je od jiných osob nebo věcí stejného druhu (vymezují výběr na konkrétní osobu, věc). Taková věta je pro smysl celého souvětí nepostradatelná a nemůžeme ji tedy vynechat, nechceme-li narušit jeho smysl. Vymezující vztažné věty neoddělujeme čárkou a používáme v nich vztažná zájmena:

Uvozující výrazy:

a, Podmětový tvar:

pro osoby: who
An architekt is someone who designs buildings.

pro věci: which
I don´t like stories that have unhappy endings.
Where is the cheese which was in the fridge?

pro osoby i věci: that
He´s the men that lives next door.
Where´s the pen that was on my desk?"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46554dc67cd4a.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Relative_clauses.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse