Walter Scott: IvanhoeKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ivanhoe, jehož autorem je Walter Scott.

Obsah

1.
Walter Scott: Ivanhoe

Úryvek

"Ivanhoe
Scott Walter
Historický román skotského romantika (1819). Děj Ivanhoe se odehrává ve střední Anglii na sklonku 12. století, v době, kdy se král Richard Lví srdce vracel z křížové výpravy a ze zajetí do vlasti, spravované jeho intrikánským bratrem Janem. Po dobu jeho nepřítomnosti vzrostla v království moc jednotlivých normanských šlechticů. Ti terorizují lid a pošlapávají práva staré saské šlechty.
Román se rozvíjí ve dvou liniích: základem první je konflikt dvou kultur - normanské, rytířské (jejímiž představiteli jsou templář Bois-Guilbert, baron Front-de-Boeuf a Philip de Malvoisin a dvořané Fitzurse a de Bracy) a saské (již představuje odumírající rodová šlechta Athelstane z Coningsburghu a Cerdic z Rotherwoodu), zápletku druhé vytvářejí dva překrývající se milostné trojúhelníky (Ivanhoe - Cedricova schovanka, bohatá dědička Rowena - židovka Rebeka; Bois-Guilbert - Rebeka - Ivanhoe). První konflikt - nastíněn v rozsáhlé epizodě o turnaji v Ashby - vrcholí v dramatickém obléhání hradu Torquilstone, jehož se účastní i nejprostší lid, reprezentovaný postavami pasáka vepřů Gurtha, šaška Wamby a vůdce lučištníků Locksleyho (= Robina Hooda). Právě tento "lid" jedná v souladu se skutečnými zájmy státu, zosobněnými králem, nyní převlečeným za rytíře Černého lenocha (Le Noin Faineant), a také zásluhou "lidu" je spiknutí prince Jana zmařeno. Druhý konflikt získává ústřední význam v závěru románu, kdy je posunut od dílčích konfrontací aktivních a pasivních postav, toho času zalidňujících obléhaný Torquilston (Rebeka, templář a Ivanhoe, Rowena) do obecně lidské podoby (odsouzení Rebeky jako čarodějnice v templářském preceptoriu a "boží soud", prokazující její nevinu). Každá ze 44 kapitol je uvozena mottem (úryvky zvláště z anglické poezie a dramat od Chaucera výše), někdy i vymyšleným ("Stará tragédie" aj.). Vydání z roku 1819 předchází předmluva ve formě mystifikujícího dedikačního dopisu antikváři, důstojnému panu Dr. Suchopárovi (DryasDust), zdůvodňující především výběr tématu z anglických dějin a způsob jeho zpracování. K vydání z roku 1930 je připojen úvod, týkající se historie zdrojů a morální problematiky Ivanhoe."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dbf9786418b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Scott_Ivanhoe.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse