Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Golding: Pán Much

William Golding: Pán Much


Kategorie: Americká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce stručně popisuje rozbor díla Pána Much.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Charakteristika díla
4.
Struktura díla
5.
Jazykové prostředky
6.
Analýza textu z hlediska času a prostoru
7.
Obsah

Úryvek

"Pán Much
()
William Golding

Autor:
Literární druh:
- Epika psaná prózou
Literární žánr:
- Román
Charakter díla, motivy, témata:
- Podobenství o dobru a zlu. Ukazuje že i pouhé děti jsou schopné rafinovaného zla a varuje před degradací lidských vztahů, mravů a hodnot. Ukazuje jak se člověk (ač dobře vychován) ve vypjaté životní situaci vrací ke svým živočišným pudům, spojeným se snahou o přežití a vítězstvím silnějšího. Varuje před rozpadem civilizace
Struktura díla:
- Tři roviny románu
- Příběhová rovina: realisticky ztvárněný pobyt trosečníků na ostrově
- Morální rovina: člověk v důsledku izolace a pod vlivem strachu propadá skrytým barbarským pudům, uvolňuje v sobě zlo
- Alegorická rovina: Varuje před krizí civilizace, jejím rozpadem, ostrov ukazuje model celého světa a parta trosečníků představují civilizaci
Jazykové prostředky:
- psáno er-formou, použití nespisovných výrazů, časté metafory a personifikace
Analýza textu z hlediska času a prostoru:
- na neznámém ostrově, někde v tichomoří, v blízké budoucnosti
Obsah:
- Děj se odehrává za jaderné války na nějakém tichomořském ostrově, kam se zřítí letadlo letící z Anglie a převážející děti ve věku 7 – 12 let z chlapecké školy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f4b95a072e4.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pan_Much.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse