Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Saroyan: Lidská komedie

William Saroyan: Lidská komedie


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně shrnuje informace o Williamu Saroyanovi, a popisuje děj Lidské komedie. V závěru je uveden krátký úryvek z díla.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Děj
3.
Úryvek

Úryvek

“ Autor: William Saroyan
(1908 – 1981)

Americký prozaik a dramatik arménského původu. Roku 1940 mu byla udělena Pullitzerova cena, ale Saroyan ji nepřijal.
Psal povídky: Jmenuji se Aram, Odvážný mladý muž na létající hrazdě
Ostatní díla: Minuty na hodinách, Lidská komedie, Náhodná setkání, Nekrology, O
neumírání, Tracyho tygr, Čas tvého života


Na evropském kontinentě zuří válka a městečko Ithaka si žije svým poklidným životem.
Macauleyovi jsou americká rodina, která nevidí bohatství a krásu v penězích, ale
v dobrých mezilidských vztazích. Každý z jejích členů žije svůj vlastní život, ale přesto jsou osudově spojeni. Po smrti otce se musí vyrovnat s tím, že život není jen zábava a radost. Byl pro ně tím největším člověkem na světě. Snaží se žít podle jeho zásad. Milovat a ctít lidi, milovat spravedlnost a svou vlast.
Nejstarší syn Marek byl odvelen na frontu. Veškerá tíha starostí o rodinu padla na bedra čtrnáctiletého Homéra. Snaží se být skutečnou hlavou rodiny a nachází si místo jako poslíček na poštovním úřadě. V této práci dospívá a poznává, že život dokáže být velice krutý. jeho čtyřletý bratr Odysseus se seznamuje se světem a vše je pro něj nové a krásné. Projíždějící vlak, probouzející se příroda i kamarádi.
Rodinu doplňuje moudrá mamina, sestra Bess a její kamarádka Mary, která je zasnoubena s Markem.
Ve válce poznává Marek sirotka Tobeyho George. Vypráví mu o své rodině, o Ithace a o své lásce k nim. Slíbili si, že až válka skončí, oba se do milované Ithaky vrátí.
Jednou v neděli, když jde Homér se svými sourozenci na procházku, zaskočí i do telegrafního úřadu. Nachází tam ležet na zemi pana Grogena, telegrafistu, který měl ten den službu. Snaží se ho vzkřísit, když v tom uvidí nedokončený telegram tohoto znění:

Paní Kate Macauleyová
Ithaka, Kalifornie

Ministerstvo války Vám s politováním oznamuje, že Váš syn Marek ….

Homér je zmatený. Tušil, že tato možnost tu je, vždyť už šest měsíců roznášel podobné telegramy jiný, ale nechtěl si připustit, že by zrovna jeho milovaný bratr mohl také zemřít.
Neví koho má za to nenávidět. Starý pan Grogen, když přepisoval tento telegram a uvědomil si, o koho jde, dostal mrtvici a zemřel. Homér ví, že pan Grogen měl již celý život za sebou ale jeho bratr?
Bojí se jít domů a oznámit tuto strašnou zprávu své rodině. Když se vrací domů, na zápraží sedí zraněný voják, který celou rodinu Macaulyů zná. je to Tobey George. Vrátil se jak si slíbili s Markem. Kate i ostatní pochopili, že se jim vrátil jejich další syn."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0033.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Saroyan_Lidska_komedie.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse