Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Hamlet

William Shakespeare: HamletKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Hamlet, jehož autorem je William Shakespeare.

Obsah

1.
William Shakespeare: Hamlet

Úryvek

"Hamlet
Shakespeare William
Veršovaná tragédie Hamlet, psaná blankversem, je právem považovaná za vrcholné dílo světové dramatiky. Příběh se odehrává v dánském království. Vladař Hamlet umírá za nevyjasněných okolností a jeho bratr Klaudius se ujímá trůnu a brzy se žení s ovdovělou královnou. Jediný, kdo na veselce truchlí, je mladý princ Hamlet, který svého otce hluboce miloval, celá situace se mu nepozdává, a zanedlouho je utvrzen zvláštní shodou okolností ve svém podezření. Zjeví se mu totiž otcův duch a popisuje skutečné okolnosti smrti – Klaudius krále opravdu zavraždil tím, že mu ve spánku nalil do ucha jed. Hamlet se okamžitě rozhodne pomstít otcovu smrt, chce si ale pro jistotu ověřit krutou pravdu. Aby nebyl podezřelý, předstírá šílenství. Je to ale zároveň únik před realitou, kdy „vykloubená doba šílí“. Hamlet, citlivý jedinec, zmítaný pochybnostmi o smyslu žití, šancích pomsty i jejího oprávnění, uvažuje o vysokých otázkách humanismu, idealismu a smyslu lidské existence. Hraje tedy dále šílenství a schází se s Ofélií, dcerou královského komořího. Na jedné ze schůzek ho sleduje Klaudius, který si chce ověřit, zda Hamlet šílenství skutečně pouze předstírá. Aby nabyl stoprocentní jistoty, přemluví Hamlet kočovné herce, aby pro královskou rodinu sehráli příběh vraždy krále. Klaudius opravdu představení neunese a vše je tudíž jasné. Mladý princ se rozhodne svěřit matce s tím, co zjistil. Když vypráví královně Gertrudě celou historii, všimne si, že je kýmsi špehován za závěsem. V domnění, že jde o Klaudia, začne do špeha bodat, mrtvým je však Polonius, otec jeho milé Ofélie. Ta žalem zešílí a utopí se. Klaudius správně tuší, že Hamlet může být pro něj velmi nebezpečný, a pošle ho proto do Anglie s tajným příkazem k jeho popravě. Hamletovi se podaří lest prohlédnout, navíc loď po cestě ztroskotá, a zachrání si tak život. Mezitím však na hrad přijíždí Oféliin bratr Laertes, který hodlá pomstít smrt svého otce Polonia. Vyzve Hamleta na souboj. Klaudius vidí svou šanci na definitivní odstranění nepohodlného svědka a potře Laertův meč jedem. A kdyby přece jen Hamlet nebyl ani škrábnutý a v souboji vyhrál, připravil pro něj coby vítěze pohár otráveného vína. Hamlet je opravdu zasažen, přesto Laertovým kordem zasáhne i soka, Laertes před smrtí prozradí všechny královy intriky, Gertruda rozrušeně vypije otrávené víno a Hamlet z posledních sil bodne i podlého Klaudia. Jediný, kdo zůstal naživu, je Horácio, Hamletův přítel a průvodce, a právě Horácio nám vyprávěl tento příběh.
S látkou a motivy Shakespearova Hamleta pracovalo mnoho pozdějších autorů. Výjimečná je hra Toma Stopparda Rosencranz a Guildenstern jsou mrtvi, která zpracovává příběh Hamletových spolužáků, skutečně zmíněných v Shakespearově tragédii. Hamlet byl mnohokrát slavně inscenován i na českých jevištích, především v Národním divadle. Hamletem byl mimo jiných i Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, František Němec, Vladimír Javorský. Důležitá je také volba překladu, mezi nejvýznamnější překladatele Shakespeara v Čechách patří Martin Hilský, Milan Lukeš, Josef Topol a Josef Josek. V jeho překladu uvádím nejslavnější monolog ze hry:
Být, nebo nebýt? Tak se musím ptát!
Je důstojnější trpělivě snášet
kopance, rány, facky osudu,
nebo se vrhnout proti moři útrap
a rázem všechno skončit? Zemřít, spát!
Nic víc. Ten spánek uspí bolest srdce,
ukončí všechna trapná trápení
lidského těla. Jaké větší přání
by člověk mohl mít? Spát, zemřít, nebýt.
Ve spánku snad i snít. Tady to vázne.
Jaké sny zjevují se po smrti,
když vyvlékli jsme se z tělesných pout?
Při tomhle couvnem. Tahle okolnost
nám prodlužuje dlouhé přežívání.
Protože kdo by strpěl krutost světa,
svévoli tyranů a posměch blbců,
zhrzenou lásku, nedobytné právo,
nadutost úřadů, zavilost malých,
s níž ničí všechno, co je přerůstá,
kdo by to snášel, kdyby stačilo
jen jednou bodnout a mít rázem pokoj?
Kdo by dál nesl těžký náklad žití,
necítit strach z čehosi po smrti,
z neznámých krajů, odkud nikdy nikdo
se dosud nevrátil, strach, který nám
svazuje ruce a nutí nás žít,
jak nechcem, místo vznést se do neznáma?"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc037e408a6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Hamlet.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse