Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Julius Caesar

William Shakespeare: Julius CaesarKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Julius Caesar, jehož autorem je William Shakespeare.

Obsah

1.
William Shakespeare: Julius Caesar

Úryvek

"Julius Caesar
Shakespeare William
Caesar má slavit triumf nad Pompejem. Tribunové Flavius a Marullus rozhánějí lid, který se shromáždil na ulicích. Přichází Caesar ve společnosti Kalpurnie a Antonia. Věštec varuje Caesara před březnovými idami. Kassius, jenž závidí Caesarovi jeho úspěchy, se pokouší získat Bruta proti Caesarovi. Přichází Kaska a oznamuje Kassiovi a Brutovi, že Caesarovi byla potřikrát nabízena královská koruna a že ji Caesar odmítl. Kassius se pokouší získat Kasku ke spiknutí. Cinna pak má získat Bruta. Brutus je znám svou počestností; to by dodalo jejich spiknutí vážnosti. – Brutus už kolísá. Caesar musí padnout, už pro obecné blaho. K Brutovi se dostaví Kassius a ostatní spiklenci a ujednají spolek. Brutus odmítá přísahat; k tak velké věci musí prý stači vzájemná důvěra. Caesarova manželka Kalpurnie zdržuje Caesara, aby nevycházel z domova. Tu přichází Decius Brutus se slovy, aby Caesar přišel do sedění senátu, že senát chce Caesarovi vsadit dnes na hlavu královskou korunu. Jsa provázen Antoniem, senátory a spiklenci, odchází Caesar do senátu. Cestou jej očekává Artemidorus, aby ho varoval před spiklenci; ale nemůže se k němu protlačit. Metellus Cimber žádá Caesara o milost pro vypověděného bratra, spiklenci se za něj přimlouvají, Caesar však odmítá. Tu jej první bodne dýkou Kaska, pak i ostatní, poslední Brutus. Pak spiklenci provolávají: „Svoboda, mír.“ Antonius, mistr v přetvářce, žádá, aby mohl Caesarovu mrtvolu vystavit na náměstí. Brutus to dovoluje a odůvodňuje Caesarovu smrt. Caesar, praví, musel zemříti, aby mohl Říman žít jako svobodný občan. Antonius mluví nad Caesarovou mrtvolou. Velmi obezřetně obrací smýšlení lidu proto Caesarovým vrahům. Antonius a Oktavius chtějí strhnout na sebe vládu. Kassius se chystá s vojskem na Řím, v jeho táboře je i Brutus a ten má v noci strašné zjevení. U Filip podruhé uvidí Caesara. – U Filip stojí se svým vojskem Oktavius a Antonius, proti stojí Brutus a Kassius. Mezi vůdci není svornosti. Kassiovo vojsko je poraženo a Kassius se dává probodnout svým sluhou; Brutus porazí vojsko Oktaviovo. Když pak v novém boji je vojsko Brutovo poraženo, vrhne se Brutus na vlastní meč, jejž mu sluha podržel. Antonius velebí Bruta, že on jediný ze spiklenců byl veden čestnými pohnutkami a jednal pro obecné blaho."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc048849cc3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Julius_Caesar.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse