Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Král Lear

William Shakespeare: Král LearKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Král Lear, jehož autorem je William Shakespeare.

Obsah

1.
William Shakespeare: Král Lear

Úryvek

"Král Lear
Shakespeare William
Král Lear dosáhl již osmdesáti let a má už dost kralování. Rozhodne se, že se vzdá koruny a říši rozdělí mezi své tři dcery Gonerilu, Reganua Kordelii. Chce je podělit podle toho, jak jej má která z nich ráda. Aby to poznal, podrobí je zkoušce. Která jej nejvíce miluje, ta má dostat nejkrásnější část říše. Goneril a Regan úspěšně předstírají lásku k otci lichotnými slovy. Kordelie však praví, že nemiluje slovy, svou lásku že má pro otce zrovna tak jako pro svého příštího manžela. Otec v tom vidí nevděk a Kordelii vydědí. Gonerila a Regan dostanou každá půl říše. Kordelie odchází bez trpkosti a bez výčitek. Goneril se provdá za vévodu conrwallského, Regan za vévodu albanského. Otec si vymíní, že bude střídavě měsíc pobývat u jedné z dcer, měsíc u druhé, a to s družinou sto rytířů. Obě dcery podmínku přijmou, ale otec brzy pozná, co jsou sliby dcer. Gonerile je přítomnost sta rytířů velmi obtížná, i ohlašuje otci, že příště poskytne možnost pobytu jen padesáti rytířům, a žádá, aby polovic rytířů ihned propustil. Král Lear odchází pln hněvu ke své druhé dceři. Posla, kterého Lear poslal napřed k své druhé dceři, dá Regan vsadit do klády a otci ohlašuje, že poskytne pobyt jen čtvrtině slíbeného počtu rytířů. Král se obrací nyní k nejstarší dceři Gonerile, jež zatím přišla na zámek k Reganě a již dříve slibovala pobyt pro padesát rytířů. Nyní však obě sestry souhlasně odbývají otce, že družiny vůbec nepotřebuje. To otce rozlítí, klne dcerám a v návalu šílenství, jež se o něj už předtím pokoušelo, odchází do bouřlivé noci a najde útulek v pusté chatrči. S ním jde jeho věrný sluha, který býval dvorním šaškem, a mladý hrabě Edgard Gloster, jenž byl otcem zapuzen a musí dělat blázna, aby nebyl poznán a zahuben. Starého Glostera však stihl trest za to, že se dal štvát svým levobočkem Edmundem proti vlastnímu synovi. Edmund obviní starého Glostera ze zrady a vévoda Cornwallský, domnívaje se, že starý Gloster opravdu straní Learovi, Glostera oslepí a z jeho hradu vyžene. Edgar Gloster, jenž se dělá bláznem a jehož nikdo nemá za syna Glosterova, má svého otce dovést na skalní srát, aby spadl do moře a zahynul. Syn otce zachrání a starý Gloster umírá pohnutím, když zví, jak se vpravdě všechno má.
Kordelia, která odešla do Francie a provdala se za krále franouzského, dozvěděla se o otcově osudu. K anglickému břehu přirazí francouzské vojsko, aby pomstilo krutosti na Learovi páchané. Když přivedou otce do stanu Kordellii, ošetřuje ho pečlivě; otec se probere z mrákot šílenství a teprve poznává, která z dcer ho měla ráda nejvíce. Franouzské vojsko je však poraženo a Kordelie i Lear upadnou do zajetí. Vítězné vojsko vede Edmund, jejž miluje Goneril i Regan. Goneril sestru ze žárlivosti otraví, manžel se však dovídá o její nevěře a chce ji potrestat. Goneril se probodne dýkou, když pozná, žejí Edmund lásku jenom předstíral. Edmund dá v žaláři Kordelii uškrtit; Lear propadá znovu šílenství a brzy sám dokoná nad mrtvolou své dobré dcery. Edmunda stihne za jeho podlost také trest. Padne v souboji s Edgarem."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc0941e1a72.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Kral_Lear.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse