Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Macbeth

William Shakespeare: Macbeth


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poměrně obsáhle charakterizuje a rozebírá tragédii Williama Shakespeara.

Obsah

1.
O autorovi
2.
Obsah díla
3.
Úryvek

Úryvek

"Na oslavu vítězství nad nory odjel král i se svými syny na Makbethův hrad. Ten se svou ženou vymyslel plán, jak se krále zbavit. Když král, zmožen únavou i vínem, ulehl na své lože, Makbeth ho ve spánku usmrtil. Břímě vraždy chtěl přenést na královy panoše. Potřísnil je královou krví a položil vedle nich ještě zkrvavenou dýku. Ráno, když byl objeven mrtvý král a jako viníci byli označeni panoši, Makbeth v upřímném hněvu (alespoň tak to viděli všichni přítomní) panoše svým vlastním mečem probodl. Oba královští synové si mysleli, že také jim bude usilováno o život, a proto bez rozloučení odjeli na dvůr Anglického krále. Tím nevědomky všechny utvrdili v tom, že právě na jejich příkaz byl král zavražděn. Makbeth se konečně stává králem. Obává se o trůn, a proto nastoluje tyranskou hrůzovládu. S ohledem na věštbu usiluje o Bankův život a život jeho syna. Najatí vrahové však zavraždí jen Banka. Syn jim unikl. Od té doby, co dýka vrahova prošla tělem statečného vojevůdce Banka, nemá Makbeth pokoje. Bankův duch se mu zjevuje všude. Čím více trpí, tím větším se stává tyranem. Znovu se setkává s čarodějnicemi a ty mu věští, že bude neporazitelný do chvíle, kdy proti němu povstane les a jeho hlavu utne muž nezrozený z ženy."

Poznámka

Informace o autorovi jsou minimální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0078.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Shakespeare_Macbeth.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse