Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > William Shakespeare: Macbeth

William Shakespeare: MacbethKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Macbeth, jehož autorem je William Shakespeare.

Obsah

1.
William Shakespeare: Macbeth

Úryvek

"Macbeth
Shakespeare William
Macbeth je velitelem vojska skotského krále Duncana. Je oddaný vasal, slouží věrně králi. Na pustém vřesovišti se Macbethovi zjeví tři čarodějky a prorokují mu, že bude králem, Banquovi, druhému královu vojevůdci, pak předpoví, že bude otcem králů příštích. Banque si jejich slov nevšímá, ale v Macbethovi se pod dojmem jejich slov probudí touha po království, kterou v něm ještě utvrzuje jeho žádostivá choť. Macbeth tak brzy uvěří, že je skutečně předurčen pro královský trůn. Král před Macbethem prohlašuje, že kralevic bude jeho nástupcem. Macbeth krále, jenž u něho přečkává noc, zabije. Jeho manželka nastrojí věc tak, jako by krále zabily stráže, a když je na hradě poplach, Macbeth, dříve slabošský a hrozící se toho, co provedl, podněcován svou manželkou, ubije stráže, jako by ony byly vinny smrtí královou, aby tu nebylo svědků jeho vlastního zločinu. Královi synové prchnou z hradu, neboť se hrozí stejného osudu, cítí totiž, že šlo o úkladnou vraždu. Macbeth se stane vskutku králem, ale nemá klidu. Duncanův syn Malmcolm bouří lid a shromažďuje vojsko. Je tu ještě Banquo, o němž čarodějky předpověděly, že bude otcem příštích králů. Macbeth, jenž se obává, aby snad nebyl zbaven trůnu, najme na Banqua a jeho syna vrahy, ale syn se zachrání. Při hostině má Macbeth strašné vidění; vidí zkrvaveného Banqua. Je mu prorokováno, že Banquovi synové přece jenom budou králi, ale také mu prý nikdo z ženy narozený neublíží, dokud proti němu nepovstane les Birnamský. Má se toliko stranit Macduffa... Macbeth ze strachu o trůn dá zprovodit ze světa Macduffovu manželku i děti. Macduff slouží ve vojsku Malmcolmově a s ním také táhne proti hradu Dunsianů, na němž Macbeth očekává útok nepřátel. Malmcolmovo vojsko se blíží. Malmcolm, aby zakryl před Macbethem sílu svého vojska, dá nést před řadami vojsk větve nalámané v Birnamském lese. Macbethovi přichází zpráva, že se hnul les Birnamský, a Malmcolmovo vojsko se již hrne do hradu, Macduff, jenž byl zachráněn z mrtvoly své matky, tedy nezrozen ženou, smrtící ranou potrestá všecky Macbethovy zločiny. Malmcolm je prohlášen za krále skotského."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc1bfd9ca29.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
W_Shakespeare_Macbeth.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse