Seminarky.cz > Čtenářský deník > Velký čtenářský deník > > William Shakespeare - Othello

William Shakespeare - Othello


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Velký čtenářský deník

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Othello od W. Shakespeara. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora a obsahuje i vlastní myšlenky authora práce.

Obsah

1.
Výběr z biografie autora
2.
Kniha
3.
Hlavní myšlenka
4.
Děj
5.
Postavy a jejich charakteristika
6.
Kompozice
7.
Jazyk a jeho specifika
8.
Kontext
9.
Názor na knihu
10.
Zajímavosti
11.
Zdroje

Úryvek

"Výběr z biografie autora

 1564 – 1616

 Záhadou autorství děl připisovaných Shakespearovi se zabývalo a dodnes zabývá spousta badatelů. Nejvíce hlasů u literárních badatelů novější doby má tzv. oxfordská teorie, podle níž byl autorem Shakespearových děl příslušník nejvyšší šlechty Edward de Vere, 17. hrabě z Oxfordu, který byl dobovou konvencí a možná i z vůle královný Alžběty I. donucen se při své literátní činnosti skrýt a použít uměle vykonstruovaný pseudonym „William Shakespeare“

 Další záhadou Shakespearova života je (mimo jiné) jeho sexuální orientace. Na základě pasáží v jeho hrách a hlavně v sonetech se spekuluje o jeho homosexualitě, resp. bisexualitě

 Shakespeare se vrací do svého rodiště Stratfordu za manželkou a dcerami, zde umírá 23. 4. 1616 ve věku 52 let, v den svých narozenin

 Shakespeare měl sice 3 děti (z nichž se bohužel pouze 2 dožily dospělosti), ale jeho rod vymřel již v 17. století."

Poznámka

Práce obsahuje jeden obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563b38d3720b3.zip (111 kB)
Nezabalený formát:
William_Shakespeare_Othello.doc (153 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse